Nya sätt att tänka är det svåraste

Organisationsreform. Gäsp! Byråkrati i potens, men det lönar sig ändå att vara på alerten. Det handlar om inget mindre än framtidens kommun.

I Lovisa är förväntningarna stora inför organisationsreform, som man jobbat fram under en mycket lång tid. Staden ska ha färre direktörer och chefer, den politiska beslutsapparaten ska ha färre nämnder.

Lovisa gör precis som många andra finländska kommuner och förbereder sig för en tid när social- och hälsovården inte längre är en kommunal angelägenhet.

Förhoppningen är att Lovisa ska bli dynamiskt och attraktivt, med företagsamhet, sysselsättning, fint utbud av bostäder och med gedigna satsningar på bildning som dragplåster för en kraftigare inflyttning.

Det femåriga anställningsskyddet efter kommunsammanslagningen 2010 resulterade i en del diffusa organisationsstrukturer på ledningsnivå. Om den nu planerade förändringen skapar en klarare och tydligare struktur, och man uppnår tydligare relationer mellan den administrativa förvaltningen och den politiska, är det positivt.

Framtidens kommun måste byta fokus. Hittills har man sett invånarna mest som mottagare av service, och kommunerna har haft händerna fulla med att klara av att sköta basservicen. När vårdreformen har förverkligats fullt ut ser läget annorlunda ut.

I stället för att jobba inåtvänt måste man i stället agera utåt och samarbeta för att skapa livskraft. Nätverkande med företag, föreningar och organisationer kommer att vara av stor betydelse för förutsättningarna att lyckas skapa den dynamiska och attraktiva kommunen man hoppas på.

En mer utåtriktad attityd innebär även att kommunerna måste lägga större vikt vid det regionala samarbetet. Långdansen kring yrkesutbildningen i Östnyland är ett sorgligt exempel på hur enögda och trångsynta attityder leder till att absolut inget går framåt. Ett konstruktivt samarbete är bästa vägen till framgång för hela regionen.

Att slimma förtroendeorganisationen är en trend som har inletts för flera årtionden sedan. Med färre nämnder vill man uppnå ett klarare politiskt beslutsfattande. Baksidan är att kontaktytan mellan invånare och förtroendevalda minskar. Därför är det viktigt att man satsar på invånarnas möjligheter att delta och påverka.

Appar och enkäter där kommunen informerar och frågar efter invånarnas åsikter verkar ha blivit närapå ett modefenomen, men är samtidigt ett tveeggat svärd. Sociala medier ger nya möjligheter, och det är bra att det uppstår nya kanaler för påverkan. Bara man kommer ihåg att grunden fortfarande är den representativa demokratin, och att de förtroendevalda har fått sitt mandat via val. Resurserna fördelas ännu ojämnt och det finns stora skillnader mellan bättre och sämre bemedlade. Därför ska politikerna använda sig av det mandat de har fått av sina väljare, och det kan inte ersättas av enkäter och delaktighet via sociala medier, även om dessa kan utgöra ett bra komplement.

När fullmäktige i Lovisa har godkänt organisationsreformen är det första, och det enklaste, steget taget. Därefter börjar det egentliga arbetet.

En lättare och smidigare organisation måste följas upp av ett nytt sätt att tänka. Där i ligger den stora utmaningen. Men lyckas man i Lovisa med det kan staden bli just den dynamiska, aktiva och attraktiva stad som man så mycket hoppas på.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning