Nya samarbetsförhandlingar på Viessmann

ANDRA GÅNGEN I ÅR. Efter de senaste samarbetsförhandlingarna på Viessmann i Borgå, tidigare Norpe, fick fem tjänstemän sluta på företaget i början av sommaren. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Kylanläggningstillverkaren Viessmann inleder samarbetsförhandlingar på fabriken i Borgå.

Orsaken är att orderstocken är lägre än man räknat med och att man överväger att utlokalisera sin egen tillverkning av tunnplåt.

Förhandlingarna berör ungefär 180 personer inom produktionen och femton anställda och tjänstemän som jobbar med tillverkning av tunnplåtsprodukter.

I ett pressmeddelande skriver Viessmann att företagets kylanläggningar fortfarande har en stark ställning inom de etablerade kundkretsarna men att försäljningen av företagets produkter på nya marknader gått långsammare än väntat. Det här i kombination med de normala säsongvariationerna inom branschen och det försämrade marknadsläget i Ryssland är de viktigaste orsaker till att orderstocken under slutet av året är lägre än beräknat.

Därför har det blivit aktuellt att tillfälligt minska produktionen mellan slutet av november och början av nästa år. De olika produktionslinjerna påverkas i varierande grad och företaget går igenom de olika alternativen, inklusive permitteringar, tillsammans med representanter för personalen.

När det gäller tillverkningen av tunnplåtsprodukter skriver Viessmann att man gjort en utredning om produktionens framtid i samband med ett förändringsprogram inom företaget som startade för två år sedan. Redan nu köper företaget största delen av de metalldelar som behövs inom produktionen av utomstående leverantörer och Viessmann överväger att börja göra så med alla metalldelar. Tanken är att minska riskerna i störningssituationer och att på längre sikt förbättra leveranssäkerheten och konkurrenskraften.

Den första veckan i november beräknas förhandlingarna som gäller anpassningen av produktionen och eventuella permitteringar vara slutförda. Vecka 49 torde beslut ha fattats om tunnplåtsprodukternas framtid.

Viessmann etablerade sig i Borgå då man köpte kylanläggningstillverkaren Norpe år 2013.

Mer läsning