Nya samarbetsförhandlingar på KSF Media

KSF Media har kallat representanterna för avdelningarna personaladministration och ekonomi till samarbetsförhandlingar. Arbetsgivaren planerar att slå ihop de här avdelningarna för att effektivera verksamheten.

– Vi har nu personaladministrationen och ekonomiadministrationen på två olika avdelningar. I och med att personalkostnaderna är den största posten i vår budget är det mycket viktigt att de är integrerade med den övriga ekonomistyrningen. I förhandlingarna ser vi därför på alternativet att slå ihop de här avdelningarna, säger KSF Medias styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh.

Enligt den preliminära uppskattningen kan de planerade åtgärderna medföra en minskning av arbetskraften med maximalt två årsverken. Utöver det kan fyra personer få nya arbetsuppgifter.

Förhandlingarna inleds 16 januari och väntas pågå i två veckor. Efter det fattar arbetsgivaren beslut om eventuella åtgärder.

Mer läsning