Nya reningsverket klarar störningar och häftiga regn

Själva rengöringsprocesserna är desamma som tidigare när Neste förnyar sin anläggning för behandling av avloppsvatten. Men kapaciteten och användbarheten tar ett kliv framåt.

Neste uppdaterar anläggningen för behandling av avloppsvatten så att den motsvarar EU:s krav om tillämpning av bästa tillgängliga teknik (Best available technology, BAT) på oljeraffinaderier. Investeringen på ungefär femtio miljoner euro görs tillsammans med den andra användaren av anläggningen, Borealis Polymers.

Den nuvarande anläggningen byggdes på 1970-talet och kan ha en otillräcklig kapacitet om det uppstår störningar i produktionen eller om det regnar häftigt.

Miljöchef Kaisa Vaskinen berättar att anläggningen behandlar vatten som uppstår i processerna, på behållarområdet samt på övriga delar av industriområdet.

– Avloppsvattnet innehåller upplösta och oupplösliga orenheter som olja och andra organiska föreningar. Det handlar alltså om en väldigt annorlunda typ av anläggning än till exempel ett kommunalt vattenreningsverk.

Produktionschef Marko Pekkola säger att man började bygga den nya anläggningen i fjol och att den ska bli klar under 2020.

Fyra steg

Saara Solanpää som är utvecklingsingenjör för projektet säger att avloppsvattnet rengörs i fyra steg. Det är det andra och tredje steget som förbättras i och med investeringen.

I den första mekaniska reningen stiger oljan upp till ytan och fasta partiklar sjunker till bottnen.

– Därefter följer en kemisk och en biologisk rengörning. Olja och fasta partiklar avlägsnas med hjälp av kemikalier och dispersionsvatten (tryckblandning av vatten och luft) och sedan bryter mikrober ner det organiska materialet. De här processerna är desamma som tidigare men kapaciteten stiger. Dessutom kan vi börja ta tillvara kväve, säger Solanpää.

I det sista skedet av vattenreningen leds vattnet till en oxidationsbassäng där det återstående slammet sjunker till bottnen. Det renade vattnet leds sedan ut i havet.

Vaskinen tillägger att det var just oxidationsbassängen som ledde till att gränsvärdena för fosforutsläpp i havet överstegs i juni i fjol.

– Det berodde på att det utfördes muddringsarbeten i bassängen.

Mindre utsläpp under 2017

Med ett utsläpp på 4 900 ton svaveldioxid under 2017 underskreds gränsen i det gamla miljötillståndet som ligger vid 6 500 ton. I det nya miljötillståndet för raffinaderiet har Regionförvaltningsverket sänkt gränsen till högst 6 300 ton. Neste har överklagat sänkningen och väntar nu på beslut från förvaltningsdomstolen i Vasa. Neste vill skjuta sänkningen framåt till år 2019 då den nya kraftanläggningen på området sänker svavelutsläppen.

Utsläppen av kväveoxider har sjunkit kraftigt sedan 2013 då man vid enheten för bensintillverkning började använda ett nytt tillsatsmedel. Från nästan 3 000 ton kväveoxider per år har utsläppen sjunkit till drygt 1 800 ton i fjol.

Förbättringarna av utrustningen som tar tillvara lättflyktiga organiska föreningar har sedan hösten 2017 minskat utsläppen av den här typen i samband med att man lastar lätta produkter som bensin.