Nya pendlingsrutter och en ny "Byaskjuss" underlättar buss-åkandet

BUSS. Kommunerna i regionen tar nu egna initativ för att bättra på kollektivtrafiken. Bild: Arkiv / Kristoffer Åberg

Den nya tjänsten Byaskjussen startar i Borgå och Lovisa i mitten av januari – en form av samåkande som förenar taxi- och bussfärd. Samtidigt startar nya pendlingsturer som finansieras med hjälp av NTM-centralen.

Det som kallas Byaskjussen startar nästa år. Tjänsten ska föra med sig ett nytt sätt att åka buss i regionen och funderar via appen Kyyti som kan laddas ner på mobila enheter om telefoner och pekplattor.

I Borgå trafikerar Byaskjussen mellan centrumområdet, Kokons idrottshallar och norra byar vardagskvällar kl. 18–22. Till de norra byarna finns det inga kollektivtrafikförbindelser på vardagskvällar.

– Vi önskar att denna tjänst gör det lättare till exempel för unga att komma till hobbyer och idrottsplatser, eller för alla att åka till Borgå centrum för att sköta ärenden. Via Byaskjussen kan man inte beställa resor inom centrumområdet söder om motorvägen eftersom man kan röra sig där med andra kollektivtrafiklinjer, säger trafikingenjör Hanna Linna-Varis på Borgå stad i ett pressmeddelande.

I Lovisa trafikerar Byaskjussen på området Mickelspiltom–Forsby–Gammelby vardagar på morgonen klockan 5.15–8.15 och på kvällar klockan 17–19.

– Med hjälp av tjänsten försöker vi förbättra anslutningstrafikförbindelser mot öst och väst för personer som bor i dessa byar och som arbetar eller studerar på annat håll, säger Markus Lindroos, chef för samhällsteknik på Lovisa stad.

Beställaren bestämmer

En plats på bussen beställs och betalas med applikationen Kyyti som laddas ned på en mobilenhet. Den som beställer färden bestämmer i applikationen var resan börjar och slutar, och resan sammanlänkas med andra resor till samma riktning. Applikationen anger en tidsintervall för färden. Intervallen preciseras när det kommer kännedom om huruvida andra passagerare reser på samma rutt. Byaskjussarnas avgångs- och ankomsttider kan förändras något inom de angivna gränserna men den exaktare tidtabellen meddelas i god tid innan skjutsen kommer. Bilens ankomst kan också följas i realtid på kartan i applikationen.

I Borgå kostar skjutsen 3 euro (under 10 kilometer) eller 5 euro (över 10 kilometer). I Lovisa kostar alla skjutsar 5 euro. Med erbjudandekoden kan varje användare av applikationen Byaskjussen få två gratisskjutsar. Skjutsbeställningen kan också avbeställas på förhand utan avgift. Mera information kommer att finnas på Borgå och Lovisa städers webbplatser efter årsskiftet.

Byaskjussen är ett försök som är tänkt att pågå i cirka ett halvt år. Försöket är en del av ett utvecklingsprojekt för regionala mobilitetstjänster som leds av Sitra. I försöket testar man nya sätt att ordna mobilitetstjänster i glesbygden.

I försöket sammanlänkar man färder som får offentligt stöd med färder för dem som själva betalar dem då det i fortsättningen blir lättare att röra sig utan egen bil också i glesbygden. Samtidigt blir kostnaderna för och utsläppen av resorna mindre.

Pendla till skola eller jobb

Nya bussturer för sin del ska fylla det tomrum som uppstår då privata bussbolag drar in turer i de östligaste delarna av Nyland. De nya turerna är ett samarbete mellan Lovisa, Lappträsk, Borgå och Ntm-centralen och de införs från och med årsskiftet. Morgonbussen kör först från Abborfors till Borgå. Från Borgå begär det av till Lappträsk och tillbaka. På eftermiddagen kör bussen två gånger från Borgå till Lappträsk.

Bussen kör genom Forsby till Liljendal längs Hammarforsvägen och Forsbyvägen. Från Abborfors till Lovisa centrum går bussens rutt längs landsväg 170.

Ntm-centralen står för hälften av kostnaderna för bussturen, medan resten fördelas mellan kommunerna. Lovisas andel är 20 procent, det vill säga cirka 7 300 euro.

Bussturerna körs till den 2 juni 2019 och trafikeras av Kaj Forsblom Ab.

Ruttkartor och tidtabeller finns på Lovisa stads webbplats.

Mer läsning