Nya namn leder yrkesutbildningen

Det blir stora förändringar i Inveons och IUKKY:s styrelser. Borgå har valt nya ordföranden och medlemmar.

Stadsstyrelsen i Borgå valde på måndagen stadens representanter i de nya samkommunstyrelser som ska lotsa både den finska och den svenska yrkesutbildningen i Östnyland in på helt nya banor.

Till samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nylands samkommunstyrelse för tiden 1.6.2017-31.5.2018 valdes tre medlemmar och tre personliga ersättare.

Till ordförande valdes Jaakko Jalonen, SDP, och till ersättare Pehr Sveholm, SFP.

Till styrelsemedlemmar valdes Camilla Simolin-Backman, Borgå stads förvaltningschef vid bildningssektorn och Johanna Andersson, stadens jurist. Deras ersättare är Outi Lankia, Cent, och Anna-Stiina Lundqvist, Gröna.

IUKKY:s styrelse

Till Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs samkommunstyrelse för tiden 1.6.2017-31.5.2018 valde stadsstyrelsen enhälligt tre medlemmar och personliga ersättare.

Till ordförande valdes Johan Söderberg, SFP, och till ersättare Joakim Lybeck, Gröna.

Till styrelsemedlemmar valdes Roope Lenkkeri, stadens jurist, och Raija Vaniala, stadens finansdirektör. Deras ersättare är Matti Valasti, SDP, och Jaana Koskenniemi, Saml.

Nya bolag

Borgå stads representanter består av en intressant samling av starka förtroendevalda och tjänstemän i ledande ställning.

Båda samkommunernas grundavtal förnyas och de leds under det närmaste året av endast sin samkommunstyrelse.

Till samkommunstyrelsen för yrkesutbildning i Östra Nyland hör 9 ledamöter och till samkommunstyrelsen för IUKKY 11 ledamöter. För varje ledamot väljs en personlig ersättare. Varje medlemskommun har lika många röster som respektive kommuns procentuella andel av grundkapitalet.

Slutresultatet ska bli två nya utbildningsbolag, ett för den svenska yrkesutbildningen, med Inveon och Prakticum, och ett för den finska, med IUKKY och Point College.

Mer läsning