Nya möjligheter för glesbygden

BUSS. Det är mycket lättare att bonga bussar i städerna än ute på landsbygden. Arkivbild. Bild: Max Nyberg

Både Borgå och Lovisa deltar i ett försök som ska ge större möjligheter för invånarna ute i byarna att ta sig till centrum, utan att använda egen bil.

Det är glest med bussturer, eller så saknas de helt. Det här är verkligheten i många byar i Borgå och Lovisa.

Nu vill städerna, finansierade av Sitra, lansera en ny tjänst, en mobilapplikation, som kombinerar kollektivtrafiken och offentligt finansierade skjutsar. Den nya tjänsten ska lanseras i slutet av det här året.

I Borgå kommer man att ta de norra byarna som specialprojekt, under vardagskvällar när bussarna inte längre är i trafik.

I Lovisa testas förbindelser mellan byarna och centrum och dessutom anknytning till bussar mellan Helsingfors och Kotka. Man utreder bland annat om de resor som nu ordnas till dagverksamhet för äldre också kan utnyttjas av andra invånare.

Mindre utsläpp

Sitra utvecklar en ny teknologiplattform som alla som levererar olika slag av mobilitetstjänster och förmedlingstjänster kan gå med i. Pilotområden utom Lovisa och Borgå är också södra Savolax och Birkaland.

Man testar till exempel om passagerare som själva betalar sin resa kan köpa biljett till social- och hälsovårdstransporter som kommunen stöder.

Ett mål är att minska utsläppen från trafiken. I dag står trafiken för en femtedel av alla växthusgaser i Finland. Ett annat mål är att trafiken blir billigare . Dessutom vill man skapa de första trafiktjänsterna som fungerar enligt principer för cirkulär ekonomi.

Byaskjutsen eller Landekyyti

Själva försöket inleds i slutet av året men redan nu kan den som vill aktivt ta del i planeringen, genom att ge namnförslag för den nya tjänsten.

Namnförslagen kan man ge in genom Team Borgå-applikationen i Borgå och Morjens Lovisa-applikationen i Lovisa.

Mer läsning