Nya invånare bjuder in till fest

FEST. På söndag kan man träffa de afghanska flyktingarna. Arrangörerna hoppas på fullt hus på Unkan klockan 14. Bild: Evy Nickström

Det blir dans och sång, afghanska smakbitar och allmänt mingel när de minderåriga afghanska flyktingarnas faddrar ställer till med fest. Festen ska sammanföra nya och tidigare sibbobor.

I höstas löpte de elva unga flyktingar som bodde i ett gruppboende i Sibbo risk för att tvingas flytta från kommunen då staten inte längre stödde boendet i Sibbo. Det var en slitande tid för ungdomarna eftersom de ville stanna. Allt löste sig, och nu ordnar deras faddrar fest – dels för att fira att situationen nu är stabilare, dels för att de unga männen ska få träffa och lära känna kommuninvånare och vice versa.

En av de som aktivt jobbar för att stöda pojkarna är Birgitta Ehrstén. Hon fungerar som fadder för en av pojkarna. Det finns en handfull frivilliga faddrar.

– Det blev en fruktansvärt tung höst för pojkarna, och många mådde mycket dåligt. Då bestämde vi faddrar att vi ska ordna en fest när allt löst sig, säger Ehrstén.

Alla flyktingarna kommer från Afghanistan. I dag bor de minderåriga flyktingarna i ett familjegrupphem i Nickby. De har alla fått tillfälligt uppehållstillstånd.

– De har funnit sig väl tillrätta i sitt nya boende, säger Ehrstén.

Fest på Unkan

Festen ordnas på söndag klockan 14 på Nickby ungdomsgård Unkan, Bubbisvägen 2 i Nickby (se karta). På programmet står tal, sång och dans, men också mingel – meningen är att man ska lära känna varandra. Pojkarna har gjort informationsplanscher om sin bakgrund och det bjuds på afghanska smakbitar, så långt det räcker.

– Vi kockar på lördagen i ett skolkök men vet ju inte hur många som kommer, säger Ehrstén.

De unga flyktingarna kom till Finland och Sibbo för drygt två år sedan och har hunnit börja integrationsprocessen. De går i skola, har skaffat sig hobbyer och jobbar på att få ett kontaktnät. Med på festen är det tiotal minderåriga som bor i gruppboendet, men också de lite äldre unga flyktingar som redan flyttat till eget boende.

– De har haft svårt att lära känna andra jämnåriga, och har mera hållit sig för sig själva i skolan också. Ingen har egentligen träffat dem och det vill vi ändra på, säger Ehrstén.

– Jag hoppas att tröskeln är låg att komma, också för Sibboungdomar. Därför är festen på Unkan.

Kommunfullmäktige och ungdomsfullmäktige är inbjudna, ungdomsfullmäktige är med på ett hörn med arrangemangen. Kommundirektör Mikael Grannas kommer att hålla hälsningstalet. Lokala föreningar deltar också.

– Jag hoppas att många kommer och tar med sig sina barn och unga. Och att beslutsfattarna kommer, säger Ehrstén.

Faddrar

Fadderverksamheten består av privatpersoner som på frivillig basis ställer upp för de relativt nya Sibboborna och hjälper till med det praktiska när det behövs. Alla ungdomar har ändå inte en fadder, och Ehrstén hoppas att personer som kan tänka sig att ställa upp också kommer till festen på söndag.

– Det blir lite orättvist när inte alla har en fadder. Fadderfamiljen kan ha en viktig roll för att föra ut flyktingarna i samhället. Vi kan bidra med en mer realistisk bild än vad de unga nu har av hur samhället fungerar och hur finländaren egentligen lever.

– Vi finns på plats på söndagen, kom gärna och prata med oss faddrar, säger Birgitta Ehrstén.

Festen går under namnet Hello Sipoo-Sibbo och mera information finns på Facebook. Lionsföreningen i Sibbo har stött festen ekonomiskt.