Nya gästhamnen byggs söder om varvet

SÖDER OM VARVET. Den nya gästbåtshamnen i Borgå placeras på gamla båtvarvets södra sida. Den kan vara klar om 2-3 år. Bild: Kristoffer Åberg

Nu är det klart att den nya gästhamnen i Borgå ska byggas söder om Wilenius båtvarv, i ändan av Guldlistgatan. Det ska gå undan med fart, konceptet presenteras i samband med båtmässan i Helsingfors i februari.

En annan möjlighet hade varit att bygga hamnen på varvets norra sida, men södra alternativet anses vara bättre.

På denna plats ska det i framtiden finnas platser gör 40 gästbåtar, i den nuvarande hamnen finns 23 platser.

– Ytterligare platser erbjuds ju då Borgåbor hyr ut sina båtplatser då de inte själva behöver dem, förklarar planläggningschef Eero Löytönen.

Ska locka besökare

Han säger att staden inte vill överdimensionera den nya hamnen, som ska bli attraktiv för både båtfolk och människor utan båt.

– Den ska bli så fin att alla vill komma på besök. Här ska finnas kaféer och olika slags butiker, där det säljs produkter som han anknytning till skärgård och båtliv och friluftsliv, kanske också annat. Hamnen ska bli ett fönster till skärgården och erbjuda skärgårdsföretagarna ett ställe för att marknadsföra sig själva.

Gästbåtshamnen kommer naturligtvis också att ha all den service båtfolket behöver och utrustas med modernaste teknologi. Konst blir det också på strandområdet.

Med andra ord, den nya gästbåtshamnen blir någonting helt annat än den nuvarande. På frågan om modell tas från någon speciell hamn svarar Löytönen att man bara behöver bekanta sig med hur det ser ut i gästbåtshamnar i Sverige.

Planen snart klar

Nu ska planläggningen komma i gång på allvar. Senast i höst borde förslaget vara klart. Enligt Eero Löytönen är det en fullt realistisk tanke att hamnen är byggs redan om 2-3 år.

– Men det tar säkert 5 år innan stranden i övrigt utformats.

På den aktuella strandremsan finns ett litet område med knappt 20 meter tjock lermark. Cirka 30 meter av strandlinjen har redan stabiliserats. På det stabiliserade strandområdet kan man bygga slänter, trappor och stenbeläggningar.

Enligt de nuvarande planerna ska gästbryggorna placeras på ett ostabiliserat område med över 25 meter tjock lermark så att de bildar en flytande pontonbrygga på cirka 160 meter i riktning med stranden. Bredvid bryggan ska strandlinjen bestå av en naturlig gräsbevuxen slänt.

Under fjolåret har det gjorts nya affärsverksamhetskoncept för 4 gästhamnar i östra Finska viken, det vill säga Borgå, Lovisa, Fredrikshamn och Vederlax. Koncepten har sammanställts av FCG Planering och design på uppdrag av de regionala utvecklingsbolagen Posintra och Cursor.

Fin chans

På alla orter har lokala företagare, sjöfarare och andra intresserade deltagit.

Topi Haapanen vid Posintra påpekar att i Borgå kan man börja från noll, vilket ger enorma möjligheter för nya lösningar. Grunden för utvecklingen formas med offentliga investeringar och varje gästhamn har en egen profil. Med hjälp av sammanhängande koncept och gemensamma resurser går det ändå att utveckla synligheten.

De här 4 hamnarna hör till projektkonsortiet 30miles. Ett avgiftsfritt hamnseminarium ordnas i samband med båtmässan den 15 februari och då presenteras bland annat hamnarnas affärsverksamhetskoncept.

Haapanen framhåller att seminariet är öppet för alla. Meningen är också att väcka hamnoperatörernas och serviceproducenternas intresse. Anmälningar tas emot hela januari och alla som deltar i seminariet får en inträdesbiljett till mässan.

Eero Löytönen kan inte tillsvidare tala om hur mycket den nya hamnen i Borgå kostar eller vad den slutligen innehåller.

– Innehållet ska formas småningom och jag hoppas att också investerare hittas.

Mer läsning