Nya gästbåtshamnen tar ett steg närmare verklighet

LYCKAT. Seija Kindstedt och Enni Flykt är mycket nöjda med stadens samarbete med Suomen Vesityö och Ari Laavainen försäkrar att känslan är ömsesidig. – Staden är inte bara en beställare utan vi har också kunnat delta i muddringsprojektet enligt överenskommelse. Till exempel har vi ordnat med transporter, levererat grus och filtertyg, dessutom har vi erbjudit plats på jordavstjälpningsplatsen i Tolkis för en del av jordmassorna, säger Enni Flykt. Bild: Kristoffer Åberg

Muddringen i Borgå å har förlöpt enligt tidtabell och inga otrevliga överraskningar har uppenbarat sig ur bottensedimenten. Arbetet är ett steg i ledet som siktar mot att staden ska kunna bygga en ny gästbåtshamn på västra åstranden. Men även i bästa fall ligger hamnen flera år framåt i tiden.

En av de positiva sakerna med att temperaturen krupit under nollstrecket är att den gråsvarta gyttjan som täcker lossningsplatsen för jordmassorna som lyfts ur ån frusit till is. Förra veckan skulle såväl muddringsarbetare som besökare fått klafsa omkring i gummistövlar men nu duger det bra med vanliga vinterskor. Arbetsledare Ari Laavainen från entreprenören Suomen Vesityö säger att den sena årstiden ändå kan börja föra med sig nya utmaningar.

– Minusgrader, vatten och metall är en krävande kombination, kylan gör att det börjar bildas is på båtarnas däck vilket gör dem hala. Det tilltagande mörkret ställer också nya krav på belysningen. Men till all lycka har vi mycket erfarna arbetare.

Tillsammans med Borgå stads samhällsplanerare Enni Flykt och tf. gatubyggnadschef Seija Kindstedt har Laavainen kommit för att berätta om hur muddringen framskridit hittills och de har goda nyheter. Laavainen säger att förhållandena till och med varit sällsynt goda.

Men det har visat sig att mängden förorenade massor var mindre än man trodde. De sediment som är förorenade ligger här i bassängen bakom oss

– Ån ligger ju skyddad från både hård vind och höga vågor. Eftersom vi ju transporterar flytande massor i pråmen blir den lätt instabil i hårdare sjögång, särskilt sidovind kan vara farligt. Rakt framifrån får det å andra sidan blåsa ganska hårt: innan vi kom hit till ån muddrade vi farleden mellan Borgå och Tolkis för Trafikverket och då kunde vi fortsätta arbeta fast det blåste någorlunda hårt västerifrån.

Något som ändå kan ställa till det när man muddrar i ån är högvatten, Enni Flykt berättar att hela lossningsområdet var översvämmat under de första dagarna då muddringen skulle börja. På den låglänta västra åstranden behöver vattenytan inte stiga särskilt mycket innan ån svämmar över.

Mindre förorenat än väntat

På förhand var många oroliga för att "gamla synder" skulle komma i dagen när muddringen började. Förr fanns det rikligt med tung industri längs med ån, så det fanns en misstanke om att det fanns stora mängder mycket förorenade sediment på åbottnen. Även de preliminära proverna som tagits på gyttjan tydde på samma sak.

FUNKAT BRA. Muddringen har gått enligt tidtabell. Bild: Kristoffer Åberg

– Men det har visat sig att mängden förorenade massor var mindre än man trodde. De sediment som är förorenade ligger här i bassängen bakom oss. Nu väntar vi på resultaten av de provtagningar som gjorts innan vi vet vart de ska transporteras, säger Flykt.

De mycket förorenade jordmassorna ska föras till Lassila & Tikanojas anläggning i Kotka medan de mindre förorenade massorna transporteras till Rosk'n Rolls avfallscentral i Domargård.

28 000 kvadratmeter stort är området i Borgå å där muddringen pågår.

8 100 kubikmeter sediment har hittills lyfts upp.

De rena jordmassorna kommer att användas som utfyllnadsjord på det planerade parkområdet söderut längs med åstranden.

– Att de rena sedimenten kan användas i byggandet av parken ger staden betydande ekonomiska besparingar. Det är också i linje med den cirkulära ekonomin som det talas mycket om för tillfället, säger Flykt.

Den oförorenade jorden som blir över kommer att hamna på jordavstjälpningsplatsen i Tolkis. Miljötillstånd som möjliggör det här söktes redan då avstjälpningsplatsen öppnade för ungefär tio år sedan.

Torka och planera

Det ovannämnda parkområdet, mångsidiga möjligheter till rekreation och en ny gästbåtshamn finns med i planerna för området söder om Alexandersgatans bro längs med västra åstranden.

– I detaljplanen beskrivs parken som en strandpark bestående av gräsmattor, ängar med blommor eller torrängar. Det handlar alltså inte om en park som kräver mycket underhåll utan tanken är att området får svämma över emellanåt, säger Flykt.

INGA ÖVERRASKNINGAR. Eftersom man tidigare draggat bottnen på ån har muddringsmanskapet inte stött på några andra fynd än gamla stockar. Bild: Kristoffer Åberg

Varken hon eller Seija Kindstedt vill komma med några uppskattningar om när planerna kan börja omsättas i praktiken. Ett första hinder på vägen är att jordmassorna som lyfts ur år är så sanka att de måste få torka i ett par år innan man kan börja göra något. Redan i vinter ska staden ändå öppna en ingärdad vandringsled så folk kan ta sig över det blivande parkområdet.

– Innan det kan bli aktuellt att börja bygga på området krävs jordmånsanalyser, planering av infrastrukturen och tillstånd av regionförvaltningsverket. Den 11 december kommer folk därifrån för att bekanta sig med stadens planer för det här området och även för den del av åstranden som ligger mellan Alexandersgatans bro och gångbron, säger Flykt.

– Så om staden planerar området under nästa år, söker om tillstånd år 2020 så kan byggandet i allra bästa fall inledas år 2023. Men det skulle förutsätta att inga besvär lämnas in. När byggandet kommer i gång tar det några år innan allt är klart, fortsätter hon.

Mer läsning