Nya Gamla Ströhö

Stadsplaneringschefen skriver om Ströhö – en byggnad som är väl värd att bevara.

Många Borgåbor har någon slags koppling till skolbyggnaden i hörnet av Lundagatan och Runebergsgatan. Byggnaden som står på en av de värdefullaste platserna i centrum av Borgå och övervakas av docente...