Nya förseningar för förskola i barack – föräldrar kritiska till situationen vid Sagobacken

Marken vid Huktis skola har fått bytas ut för att kunna bära barackerna. Vid en granskning på måndagen kom det fram att också infartsvägen till gården måste förstärkas. Bild: Kristoffer Åberg

Föräldrar till utlokaliserade förskolebarn från Sagobackens daghem är missnöjda med sina barns situation. Informationen om undantagsåret har varit bristfällig, den slutliga stationeringen i en ny barack i Huktis låter vänta på sig och personalsituationen är inte heller optimal.

När det på vintern visade sig att Sagobacken skulle få ovanligt många förskolebarn hösten 2021, hela tre grupper, kom man överens om att leta efter nya utrymmen utanför daghemmet för två av grupperna....