Nya fiskestadgar i Borgå å från början av april

FISKE. Det blir ändringar i reglerna kring fiske i Borgå å. Bild: Arkiv / Egil Green

Den 1 april förändras Borgå å i centrum till ett område där det krävs specialfisketillstånd. Området sträcker sig från Gamla bron i Borgå å till stenbron på Svinö (Lotsudden).

– Förändringarna gör spelreglerna för fiske klarare och gör att fisket blir mera hållbart. Målet är att trygga en hållbar användning särskilt av gösbeståndet i området, konstaterar närings-, trafik- och miljöcentralen i motiveringarna till sitt beslut.

Borgå stad fick i december ett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland om inrättandet av specialtillståndsområdet. De nya fiskestadgarna träder i kraft i början av april.

Ändringen av stadgarna har beretts i samarbete mellan en rad instanser, och beslutet om specialtillståndsområdet är i kraft till slutet av 2020.

Vid fiske i Borgå å är allt fiske, även mete och pilkfiske, förbjudet i södra delen av specialtillståndsområdet mellan den 15 maj och 15 juli. I norra delen av området är kastfiske förbjudet mellan den 1 augusti och 30 november. Gränsen mellan den södra och den norra delen har märkts ut i terrängen med en skylt som finns i närheten av det gamla reningsverket i Kokon. Också på Haikofjärden och Stensbölefjärden är allt fiske förbjudet mellan mitten av maj och mitten av juli.

Under övriga tider är det tillåtet att meta med ett spö, utan rulle och med naturligt bete, till exempel mask, inom området. Dessutom är det tillåtet att pilka eller svirvla med ett spö från stranden eller från en båt som är ankrad eller som rör sig. Även dragfiske från båten är tillåtet med ett spö. Man får meta avgiftsfritt, men för allt annat fiske måste man köpa fisketillstånd.

För fångsten gäller en ny begränsning: inom området får man fånga högst tre gösar och högst en öring eller lax per dygn.

Det finns ändringar också i stadens övriga vattenområden, främst när det gäller avgränsningarna av områdena. Stadgarna hittas på stadens webbsidor.

Fisketillstånd säljs i servicekontoret Kompassen.

Mer läsning