Nya enhetsskolan kan vara färdig 2019

ORDFÖRANDE. Catharina von Schoultz säger att arbetet med enhetsskolan nu går raskt framåt. Bild: Kristoffer Åberg

Borgås två stora skolprojekt tog ett steg vidare på onsdagen. Bland annat är det tänkt att enhetsskolan står färdig om två år.

Jobbet med såväl Grännäs skola som den nya Västra Enhetsskolan är på god väg att leda till något. Det säger svenska utbildningssektionens ordförande Catharina von Schoultz efter onsdagens möte.

Sektionen godkände för sin del bägge planer som så, även om sektionen inte har beslutsrätt i fråga om enhetsskolan.

På gång

Bägge projekten har dragit ut på tiden, men Von Schoultz säger att man nu "verkligen fått upp farten" i fråga om västra enhetsskolan och att stadsstyrelsen kommer att få klara beräkningar när ärendet väl kommer dit.

Meningen är att bildningsnämndens tar ställning till saken den 4 maj, men det är osannolikt att allt hinner bli klart till dess. Det är därför sannolikt att det blir nya fullmäktige som till sist fattar beslut om bygget. Von Schultz säger ändå att det inte längre är fråga om skolan blir verklighet, utan om hur man förverkligar den.

– Det är viktigt att det här blir verklighet fort, alltför många elever har tillbringat alltför mycket tid i baracker. Och Strömborgska skolan har redan en gång blivit utdömd.

Ett team bestående av olika yrkesgrupper jobbar nu på projektplanen, bland annat med Strömborgskas rektor, tekniska och en rad andra. Budet är att arbetet går raskt framåt, även om det inte finns några ritningar ännu.

– Det finns olika alternativ. Det handlar inte bara om själva skolan, utan också om förskola och daghem och eventuellt seniorboende i samma område. Strategin bygger på att man sammanför funktioner.

Von Schoultz säger att en enhetsskola är bra för såväl elever som föräldrar och lärare.

– Eleverna går i skola i samma byggnad hela tiden, och det innebär att det är lättare för alla.

Den stora frågan är trafiken och hur man hittar lösningar för ett område där omkring 1 600 barn och unga rör sig. Västra Enhetsskolan är tänkt att inhysa eleverna från Näse, Strömborgska och Saxby.

Grännäs skola vidare

Också frågan om Grännäs skola tog ett steg vidare. Sektionen behandlade skolans renoveringsplaner på sitt möte på onsdag och kunde anteckna för kännedom att planerna skall vara färdiga 21 april, presenteras för bildningsnämnden och stadsstyrelsen i början av maj och sedan vidare till vad som troligen blir fullmäktiges sista möte den 17 maj.

Catharina von Schoultz påpekar att skolan varit på agendan redan länge, såväl formellt som informellt. Nu verkar planen ändå vara klar, och tanken är att den skyddade träbyggnaden ska fungera som slöjdsal, konstutrymmen och handarbetssal, alltså en sorts "art house" som också ska vara öppen för byborna. Utöver det bygger man en gymnastiksal som ska vara tillgänglig också för byborna och en ny skolbyggnad.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström meddelade i ett pressmeddelande på torsdagen att renoveringskostnaderna nu sjunkit. De nu utarbetade ritningarna har fått ner kostnaderna, men ändå är man en del över det budgeterade.

Catharina von Schoultz har inte sett några exakta beräkningar.

– Kostnadsberäkningarna är inte klara, men de kommer till stadsstyrelsen. Tidigare uträkningar uppfattades som för dyra, men nu har man hittat lösningar som borde fungera bra.

För enhetsskolan väljer man alternativ i april. En skiss för projektplanen skall vara färdig i början av maj.

Målet är att stadsstyrelsen skall behandla planen i juni och under sommaren 2017 sker anbudsrundan för byggentreprenörerna.

Byggstarten kan ske i början av 2018, byggnaden ska vara färdig i juni 2019. Då kan fastigheten användas i augusti 2019.

Sektionen behandlade Grännäs skola på onsdagen och kunde anteckna för kännedom att planerna skall vara färdiga 21 april,

Planerna presenteras för bildningsnämnden och stadsstyrelsen i början av maj och i fullmäktiges sannolikt sista möte den 17 maj.