Nya byggnadsordningen införs i Sibbo – förutom på en punkt

Endast en specifik del av den förnyade byggnadsordningen i Sibbo kommer inte att träda i kraft, beslöt kommunstyrelsen på tisdagen.

Kommunfullmäktige i Sibbo godkände den nya byggnadsordningen i slutet av 2017 men processen utvecklades till en verklig långkörare då Finlands Miljöförbund i Nyland lämnade in en besvärsskrift mot beslutet. Distriktet motsatte sig flera av förnyelserna men i december i fjol gav förvaltningsdomstolen i Helsingfors kommunen rätt på de flesta punkter. Endast den del av byggnadsordningen som gällde sidobostäder avslogs av domstolen i sin helhet. Sibbo har ansökt om besvärstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen och målsättningen är att byggnadsordningen ska kunna införas i den form som den ursprungligen godkändes av fullmäktige.

Redan innan det blir klart om HFD tar upp fallet till behandling kan den del av byggnadsordningen som fick grönt ljus av förvaltningsdomstolen införas, vilket kommunstyrelsen tog beslut om på sitt möte på tisdagen. Det innebär alltså att stycket om sidobostäder stryks.