Nya besked om baracker i Lovisa

NYTT BESLUT. Föräldrarna till barn i Harjurinteen koulu har fått vänta länge på besked om var barnen ska gå i skola i höst. På onsdag samlades stadsstyrelsen till extra möte. Bild: Marita Itävuori

Stadsstyrelsen samlades på onsdag till ett extraordinärt möte och bestämde att Harjurinteen koulu får ersättande lokaler i baracker på skolgården och på Mästarevägen.

Tekniska nämnden har inställt de tidigare besluten om upphandling av ersättande skolbaracker för Harjurinteen koulu och för Loviisan lukio. Leverantören kan inte leverera alla lokaler och inte enligt den tidtabell som staden utgår från.

I stället hyr Lovisa stad baracker av Temporent Oy som ersättande lokaler för Harjurinteen koulus årskurser 1–6 och 7–9. Stadsstyrelsen fattade beslutet på ett extraordinärt möte på onsdagen.

Barackerna placeras på skolgården och på Mästarevägen.

Barackerna för årskurserna 1–6, ungefär 840 kvadratmeter, placeras på Harjurinteen koulus parkeringsplats. Lokalerna kan användas från första september. Därtill används lokalerna i Hamnhuset i Valkom, i familjecentralen på Östra Tullgatan 17 och grundtrygghetscentralens gamla lokaler på Degerbygatan 21 som ersättande lokaler för grundläggande utbildningens årskurser 1–6 för den tid som den nya delen av skolbyggnaden renoveras.

Fler baracker

Stadsstyrelsen beslutade också att av Temporent Oy hyra ersättande lokaler för grundläggande utbildningens årskurser 7–9, inalles ca 1 025 kvadratmeter. De ska placeras på Mästarevägen som granne till Edupoli. Lokalerna är tillgängliga från början av november.

Därtill beslutade stadsstyrelsen inleda ett projekt om upphandling av en flyttbar byggnad på kring 550–650 kvadratmeter som ersättande lokaler för grundläggande utbildningens årskurser 7–9. Byggnaden ska placeras på Mästarevägen som granne till Edupoli. Staden kan använda den flyttbara byggnaden i framtiden när tidsbundna lokalbehov uppkommer med anledning av inneluftsproblem eller fortgående brist på utrymme i lokalerna. ÖN

Mer läsning