Nya begravningsplatsen börjar bli färdig – se drönarvideo från området

Arbetena inleddes i maj och har pågått hela hösten. Bild:

Byggnadsarbetena på Näsebackens begravningsplats kom i gång på våren. Nu är arbetet på slutrakan.

Borgå svenska domkyrkoförsamling uppger att man sakteligen börjar bli färdig med utvidgningsarbetena vid Näsebackens begravningsplats. Arbetena kom i gång i maj, och i nuläget installeras gravbalkarna och gravavdelningarna börjar ta form.

Församlingen passade också på att publicera en video som man filmat med en drönare.

Videon visar en vy över utvidgningsområdet, såsom det ser ut i oktober 2020. Området ligger på norra sidan av Västra Mannerheimleden strax före man kommer in till Borgå centrum. På videon ser man arbetsskedet med gravbalkarna och installationen av bevattnings- och elnätet.

Arbetet görs eftersom gravplatserna håller på att ta slut I samband med arbetena har också servicebyggnadens gårdsområde byggts om. Gårdsområdet är nästan klart, enbart reparation av asfalten återstår. När arbetet är klart, enligt planen i november, kommer gravgården att ha utrymme för ytterligare 500 gravplatser för urnor och 700 gravplatser för kistor.

Kostnaderna för utvidgningen är ungefär 500 000 euro, medan servicebyggnadens gårdsområde samt dagvattenlinjen landar på 300 000 euro. Det har uppstått tilläggsarbeten med att höja marknivån och regnvattenbrunnar på området.

Utvidgningen omfattar avdelningarna 36-40 på av Näsebackens begravningsplats.

Församlingen uppger att allmänheten är välkommen till gravgården, men att man ännu inte får gå på det nya området.