Nya bedömningsgrunder för skolskjutsar i Sibbo väcker förvåning och oro

OROLIG. Mari Berg, förälder och ordförande för Gumbostrands Hem och Skola, säger att Gumbostrandsvägen är smal och slingrig. Bild: May Wikström

Ett program bedömer i fortsättningen om Sibbobarnen ska få skolskjuts på grund av farlig skolväg. Besluten bygger på matematiska kalkyler i programmet Koululiitu. I Gumbostrand tycker oroliga föräldrar att kalkylerna drar kurvorna i verkligheten onödigt raka.

Den 17 augusti – fem dagar efter skolstarten – fastslog bildningsutskottet i Sibbo nya riktlinjer för beviljad skolskjuts. I enlighet med bildningsdirektör Jukka Pietinens beredning ska kommunen från...