Nya barnenheten har hittat sin modell

Förlossningsavdelningen stängde och barnavdelningen organiserades om. Barn vårdas inte längre dygnet om på sjukhuset, men i stället har vården blivit smidigare.

Efter två och en halv månad är erfarenheten av den nya barnenheten försiktigt positiv. Överläkare Henrikka Aito och avdelningssköterska Karin Jensen tycker båda att det nya konceptet fungerar bra, till och med bättre än väntat.

– Det här är ett smidigt sätt att arbeta. Vi har nu hela dagen på oss att följa med hur ett barn mår och kan fatta rätt beslut för vården av varje barn skilt, säger överläkaren på barnenheten Aito.

Den nya barnenheten på Borgå sjuhus är unik och består av en barnpoliklinik och en enhet för vård och observation av barn. På enheten finns en bred kunskap samlad.

– Vår uppgift är att se till så sjuka barn från hela regionen får just den vård de behöver. En stor fördel med den nya enheten är att barnen inte behöver ligga på sjukhus om de inte absolut behöver sjukhusvård, konstaterar Aito.

Barnenheten

Barnens enhet på Borgå sjukhus består av barnpolikliniken samt en vård- och observationsenhet.

Vid barnenheten vårdas remitterade barn och unga, som kräver observation eller vårdåtgärder.

Vård- och observationsenheten är öppen måndag – torsdag mellan klockan 8 och 22 samt på fredag mellan klockan 8 och 20. De sista patienterna tas in på enheten två timmar före stängning.

Polikliniken för barnsjukdomar är öppen vardagar klockan 8–16.

Polikliniken vårdar patienter med tidsbeställning och jourpatienter som kommer med remiss.

Stängt nätter och helger

Barnenheten är öppen endast dagtid under vardagar. Det betyder att patienterna inte kan stanna över natten på sjukhuset.

– Vi strävar efter att vårda barnen så att de kan tillbringa nätterna hemma och sedan vid behov komma tillbaka följande dag. Det är stressande för både barnen och föräldrarna att vistas på sjukhus, säger Henriikka Aito.

Barn som behöver specialistvård har också tidigare vårdats på Barnkliniken i Helsingfors.

Varken Aito eller Jensen tycker det är något dramatisk förändring att enheten är stängd nattetid. Om patienten är så sjuk att hen behöver sjukhusvård dygnet om skickas de till andra sjukhus i närheten. Ofta är det Hyvinge som vårdar sjuka östnyländska barn. Föräldrarna är alltid involverade då beslut fattas.

Under de veckor barnenheten varit öppen har varken Aito eller Jensen fått respons från föräldrar som varit missnöjda eller speciellt oroliga.

– Det har inte varit någon stor sak för föräldrarna. De flesta vill ha hem sitt barn till natten om det bara är möjligt. Och i de flesta fall går det bra, säger Karin Jensen.

Mammor får eftervård

Henna Nuutinen har kommit till barnenheten med sin drygt tre veckor gamla son. Sonen föddes på Barnmorskeinstitutet i Helsingfors och hans vikt ökar inte riktigt som den ska.

– Det är skönt att jag kan komma hit med honom och inte behöver åka in till Helsingfors, säger Nuutinen som bor i Sibbo.

Fastän man inte längre kan föda i Borgå vårdas både mammor och nyfödda vid behov på barnenheten.

– Många av de större sjukhusen skickar hem nyblivna mammor mycket snabbt efter förlossningen. Alla vet inte att man kan man komma hit för eftervård fastän man fött på ett annat sjukhus. Vi sköter allt annat än själva förlossningen, säger Karin Jensen.

Det gäller både vård av babyerna och gynekologisk vård för mammorna.

– Det är vi mycket stolta över, säger Aito.

RÅD OCH VÅRD. Henna Nuutinens tre veckor gamla son ökar inte i vikt som han ska och får hjälp på barnenheten av sjukskötare Raija Kinnunen. Bild: Kristoffer Åberg

Flytt igen i sommar

Just nu finns barnenheten i första våningen i sjukhuset, där barnavdelningen öppnade redan 1968. Utrymmena är inte helt ändamålsenliga för dagens behov, men till sommaren står helt nya utrymmen färdiga för barnenheten.

– När vi flyttat in i de utrymmen som är byggda för oss kan vi helt övergå till det nya systemet. Nu övar vi, säger Jensen.

Också för personalens del har det nya systemet fördelar – i stället för att jobba i tre skift fördelas resurserna nu på två skift. Karin Jensen berättar att responsen också från personalen är god.

– Jag är mycket stolt över personalen som är mycket yrkeskunnig och alla jobbar för att det ska bli så bra som möjligt. Det går åt stora personalresurser för att jobba i tre skift. Nu kan vi koncentrera resurserna under dagtid, säger Henrikka Aito.

Ingen sades upp på grund av förändringen på barnavdelningen utan personalen minskade naturligt lite i taget.

Behöver ditt barn vård?

Om ett barn blir sjukt och behöver vård ska föräldrarna i första hand kontakta hälsovårdscentralen.

Barnet kan tas in på barnenheten om hälsocentralläkaren anser att det behövs.

Blir barnet sjukt under nätter eller helger kontaktar man jourpolikliniken som fattar beslutet om barnet ska skickas till ett sjukhus med vård dygnet om eller om barnet kan vårdas dagtid i Borgå.

Tid för förberedelse

Både personalen på sjukhuset och invånarna i regionen kämpade hårt under flera år för att sjukhuset skulle få behålla förlossningsavdelningen och barnavdelningen. Trots det föddes de sista barnen i Borgå i december.

– Det var en stor sak att svänga om sättet att tänka, vi hade kämpat för att få behålla förlossningen så länge, säger Aito.

– Nu försöker vi tänka positivt. Vi har haft lång tid för att förbereda oss för förändringen, och den fungerar bra tycker vi, säger Karin Jensen.

En förändring behöver inte nödvändigtvis innebära att service blir sämre. Det betonar både Aito och Jensen.

– Vi ser mycket i den här förändringen som kan bli till fördel för invånarna, säger Henrikka Aito.