Nya arbetsuppgifter i stället för permittering – Borgå avslutade samarbetsförhandlingarna

Borgå stad slipper permittera personalen och har i stället kunnat omplacera personalen och dem ändrade arbetsuppgifter. Övervakare behövs både i salar och simhall sedan THL gav grönt ljus för hobbyer för barn under 12 år. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad har under den senaste månaden förhandlat med personalen om arbetsuppgifter och eventuella permitteringar som en följd av coronapandemin. I fredags avslutades förhandlingarna.

Coronapandemin har märkbart påverkat personalens arbetsmängd och arbetsuppgifter, och det föranledde kallelsen till samarbetsförhandlingar. I och med att undervisnings- och kulturministeriet och institutet för hälsa och välfärd (THL) den 2 februari meddelade att barn under 12 får fortsätta med sina hobbyer, så finns det inte behov av att permittera personalen.

Staden behöver personal som övervakar grupphobbyer och gör det möjligt för barnen att tryggt ägna sig åt sina hobbyer inomhus. Ändrade arbetssätt har också lett till att nya arbetsuppgifter uppkommit under coronatiden och endast för några få stadsanställda har arbetsmängden minskat så mycket att permittering kan komma på fråga. Borgå har ändå valt att placera om de berörda anställda och ge dem andra arbetsuppgifter.

På grund av coronapandemin behöver Borgå stad också vara förberedd på personal som insjuknar och på omfattande karantäner. Särskilt viktigt är det att sörja för att det finns personal som kan rycka in vid kritiska verksamheter såsom vårdarbete, småbarnspedagogik, utbildningstjänster och barn- och äldreomsorg.

En del av stadens anställda har omplacerats till de här sektorerna.

Utöver det har hanteringen och förebyggandet av coronapandemin skapat nya arbetsuppgifter, och flera anställda har omdirigerats hit. Många anställda jobbar också på distans eller på nytt sätt. Till exempel inom kultur- och idrottssektorn har man försökt hitta nya sätt att erbjuda kommuninvånarna service och för det behövs personal.

Slutresultatet av Borgå stads förhandlingar med personalorganisationerna slutade i enighet, och stadsstyrelsen beslutar senare om åtgärder som förhandlingsresultatet förutsätter.