Ny väg planeras till Gumbostrand

SKÄRGÅRDSLIV. Skärgården är en viktig del av Gumbostrands framtid. Från bryggan i Gumbostrand åker de fastboende ut till bland annat Simsalö. (Arkivbild) Bild: Kristoffer Åberg

Gumbostrand vill ha en delgeneralplan för att utveckla byn. En ny väg planeras för att betjäna även badstranden.

Andelslaget GV-Hydro har lämnat in ett förslag om att en delgeneralplan ska göras upp för Gumbostrand och delar av Västerskog. Bakom förslaget finns också Gumbostrands stora markägare, bland annat familjen Hartwall och en del av släkten Ingman.

Andelslaget har redan länge gjort påtryckningar på kommunen för större byggrätter i området. Byggrätterna på området begränsas av att det hör till Delgeneralplanen för skärgården och kusten.

En ny delgeneralplan kunde göras i två etapper, där man först gör upp trafiklösningar. Efter det skulle en detaljerad delgeneralplan för byns centrala områden göras, föreslår andelslaget.

Kommunen med i vägbygge?

Gumbostrandsborna jobbar för att få en säkrare och bättre väg som kan avlasta den krokiga och farliga väg som nu slingrar sig genom bebyggelsen. I sitt initiativ föreslår andelslaget att den nya vägen dras från nya Borgåvägen norr om bebyggelsen.

Andelslaget föreslår att "kommunen ska få ett större antal fastigheter intill vägen", för att på så sätt få en delfinansiering för projektet. Andelslaget räknar även med att kommunen har ett intresse av en lösning, eftersom det behövs en ny väg till den kommunala havsbadplatsen i Hitå.

Formellt är det G V Hydro Andelslag som gör upp planen för hur vägen ska dras.

Gemensamt intresse

Fakta

Gumboplan

Andelslaget föreslår att den nuvarande Gumbovägen blir en parkväg för lätt trafik.

Att man får en lösning för ett skärgårdsservicecentrum.

Att Gumbostand Konst & Form samt Hantverkarcentret kan utvidgas.

Att man kan satsa på turism.

Att småföretagartomter planeras.

Tf utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä konstaterar att logiken för enskilda vägbyggen inte fungerar som i övrig planläggning.

– Då det handlar om en privat väg så behöver man inte gå igenom den invecklade process som ändringar i befintliga planer skulle innebära. Det går snabbare och kommunen är inte den drivande parten.

Enligt kommunens prioritetsordning ska man ta itu med att göra en delgeneralplan för Gumbostrand och delar av Västerskog under 2017.

– Vi försöker hitta en annan logik än stomlägenhetsprincipen då vi jobbar med planen för Norra Paipis och tanken är att anpassa de erfarenheter vi får där bland annat just i Gumbostrand.

Om det lyckas att slingra sig förbi stomlägenhetsprincipen vet man inte, konstaterar Söyrilä.

Risto Hautsalo, chef för kommuntekniken, säger att man väntar på ett förslag från de privata markägarna.

– Vi är ju intresserade av att slå två flugor i en smäll; att få en säkrare väg som kan avlasta den krokiga Gumbovägen, och att lösa problemet med trafiken till havsbadplatsen.

Hautsalo tror att markägarna redan denna vår kommer att lägga in ett förslag som kommunen kan ta ställning till.

– Kommunen avgör därefter vilken roll man tar, troligt är att vi i någon utsträckning är med som delägare och delfinansiär.

Beredskap finns

En av undertecknarna till initiativet är John Hartwall och han konstaterar att man ännu inte har något färdigt förslag att lämna in, men att man jobbar på det.

Eftersom den nya vägen skulle dras över privatägd mark kräver det godkännande av ett flertal parter. Andelslaget GV-Hydro intygar att "byborna är beredda att upplåta behövliga områden för gemensamma verksamheter, vägar och lättrafikleder". Man intygar även att detta ska kunna göras så att "det inte föranleder kommunen större kostnader".