Ny väg för sjukhuset utan BB

FLYTTEN NÄRA. I de nya planerna för Borgå sjukhus ingår inte en förlossningsavdelning. Bild:

Nu finns en plan för hur Borgå sjukhus ska förnya sig. Konceptet innehåller inte en förlossningsavdelning.

Ledningen för Borgå sjukvårdsområde har tillsammans med sjukhusnämnden skissat upp riktningen för sjukhusets framtid. Man vill få till stånd ett konkurrenskraftigt närsjukhus med samjour dygnet runt. Planeringen utgår i från att förlossningarna flyttas till Helsingfors vid årsskiftet.

Den kommande vårdreformen ändrar hälsovårdens strukturer. Nu måste också Borgå sjukhus förnya sig för att patienterna också i fortsättningen ska välja sjukhuset till sin vårdplats.

Det konstaterar sjukvårdsområdets direktör Leena Koponen och ordföranden för sjukvårdsområdets nämnd, Perttu Tuomaala i en skrivelse. Nämnden behandlar frågan den 2 juni.

Sjukhusets verksamhet utvecklas i intensivt samarbete med kommunernas social- och hälsovård samt universitetssjukhuset.

Mångsidigt

Enligt planerna ska servicen bli mångsidig: Samjour dygnet runt och avdelningar som backar upp jouren, en operationsenhet, specialiteternas polikliniker, som ny kommer en palliativ poliklinik. Vid gynekologiska enheten görs också i fortsättningen kirurgiska gynekologiska ingrepp. Det ska finnas en barnenhet, psykiatrisk enhet, dagsjukhus, dialysenhet och en ny regional rehabiliteringsenhet,

I skrivelsen påpekas det att förlossningarna enligt den strategi regeringen gjort, koncentreras till stora enheter. Via detta strävar man efter att förbättra kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Det är tryggt och homogent att föda på HUCS, dessutom sker förlossningarna i moderna utrymmen. Sjukhuset förbereder sig omsorgsfullt för flytten vid årsskiftet och samtidigt ombesörjer man att den svenskspråkiga servicen tryggas också i fortsättningen.

Personalen i Borgå sägs inte upp utan garanteras jobb på annat sjukhus. De anställda sätts ingående in i den nya sjukhusmiljön och får den utbildning som behövs.

Svår sak för många

Koponen och Tuomaala är medvetna om att detta är en stor förändring för personalen och bytet av arbetsplats till huvudstadsregionen är inte tilltalande för alla. Att flytta förlossningarna är ändå oundvikligt.

– Om man nu skulle skjuta upp denna förändring skulle man samtidigt bromsa upp utvecklandet av Borgå sjukhus konkurrenskraft.

När förlossningarna har flyttats till HUCS frigörs utrymmen på Borgå sjukhus för jouren och psykiatrin. Det här innebär besparingar, för nu behövs inte så stora nya investeringar som tidigare planerats. Dessutom utreds möjligheten att placera en regional hjälpmedelscentral i sjukhusets lokaler.

Mer läsning