Ny utvärdering senast i mars – ännu fortsätter Pikkupirtti som hittills

För närvarande ordnas småbarnspedagogik i gruppfamiljedaghemmet Pikkupirtti i Norra Paipis.

Bildningsutskottet beslutade på måndagen att verksamheten i Pikkupirtti tillsvidare fortsätter oförändrad, men möjligheterna att utvidga byggnaden för daghemsbruk utreds.

Förhandlingar i ärendet inleds med den privata aktör som byggnaden hyrs av. Förutsättningarna för att ändra verksamheten i Pikkupirtti bedöms senast i mars 2019.

Mer läsning