Ny strategi tryggar sjukhusets framtid

FRIGÖR MEJLANSSALAR. När de mindre sjukhusen i Nyland som Borgå sjukhus tar över en större del av rutinoperationerna blir köerna kortare till mer krävande operationer i Mejlans. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har på måndagen dragit upp riktlinjerna för vilka operationen som ska utföras vid vilka av områdets sjukhus.

Målet är att flytta ut mindre krävande operationer till sjukhusen i periferin och att samtidigt ge plats och tid för de mer komplicerade ingreppen i Helsingfors. Köerna till vissa av HUC:s sjukhus är nu alldeles för långa.

För Borgå sjukhus del innebär omfördelningen, enligt HNS styrelsemedlem Berndt Långvik, SFP, en garanti för att kunna fungera som sjukhus också i framtiden.

– Den nya strategin tryggar Borgå sjukhus framtid, säger Långvik.

– Samtidigt är det en del av en lösning som förbereder Nyland för social- och hälsovårdsreformen.

550 timmar mer operationer

Som helhet kommer antalet operationer som utförs vid Borgå sjukhus inte att ändras. Den nya strategin kommer ändå att öka användningen av operationssalarna med ungefär 10 procent, eller 550 timmar per år, jämfört med situationen 2016. Det betyder att sjukhuset använder en halv operationssal mer, i medeltal.

Belastningen på bäddavdelningarna ökar på grund av det här med mindre än 500 vårddagar, alltså mellan en och två platser per dag.

Vid Borgå sjukhus ska man enligt den nya strategin inte längre erbjuda handkirurgi, endokrin kirurgi, blodkärlskirurgi, bröstkörtelkirurgi, urologisk cancerkirurgi, operation av tarmcancer och förnyande av ledproteser.

I stället satsar man mer, med fler operationer, på ledproteskirurgi, ryggoperationer, fotleds- och fotbladsoperationer, brock- och galloperationer och på plastikkirurgi.

En annan nyhet är ögonenheten som koncentrerar sig på starroperationer, som inte är beroende av operationssal.