Ny strategi: Tröskeln höjs för dubbelvaccinerade att coronatesta sig

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att den uppdaterade strategin är en del av regeringens hybridstrategi. Arkivbild. Foto: Statsrådets kansli/ Laura Kotila Bild: Statsrådets kansli/ Laura Kotila

I takt med att vaccinationstäckningen höjs är behovet av coronavirustestning och smittspårning mindre. Är man fullvaccinerad och endast har milda coronasymtom behöver man inte längre testa sig. Stanna hemma i stället, säger hälsomyndigheterna.

Regeringen har uppdaterat den nationella strategin för coronavirustestning och smittspårning. Det övergripande syftet är att minska belastningen inom vården. Den nuvarande testnings- och spårningskapaciteten har i vissa regioner lett till att tillgången till hälsovårdstjänster har försämras. Avsikten är att sätta testningskapaciteten i relation till behovet.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att strategin är en del av regeringens hybridstrategi. Hon säger att den höga vaccinationsgraden minskar antalet allvarliga coronafall.

– Vi har märkt att det är väldigt få smittfall bland personer som är dubbelvaccinerade.

Regeringens hybridstrategi ställer som mål att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent för alla som har fyllt 12 år. Man har tidigare bedömt att målet kommer att uppnås i mitten av oktober.

–  Ju högre vaccinationstäckning, desto bättre skyddar den befolkningen och behovet av testning och spårning blir allt mindre, säger Kiuru.

Social- och hälsovårdsministeriet informerade om den nya strategin på tisdagen.

Riktas till vissa grupper

I fortsättningen ska testningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom och personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig smitta.

Det innebär att man ska frångå att systematiskt testa personer som har fått två vaccindoser och endast har milda symtom.

Krista Kiuru framhåller ändå att precis alla, oberoende av ålder, ska ha möjligheten att testa sig. Det ska inte bli svårare att testa sig, men mer ändamålsenligt menar hon.

–  Någon övergripande bestämmelse kan vi ändå inte ge, eftersom varje fall måste bedömas separat, säger Pasi Pohjola, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

I fortsättningen ska testningen främst riktas till personer som har utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom och personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig smitta.

Personer som fått två vaccindoser behöver inte längre söka sig till test med lika låg tröskel som förut.

Inte heller barn behöver testa sig om de endast uppvisar milda symtom eller inte misstänks ha smittats av coronaviruset. Om det däremot finns personer över 16 år i familjen som inte är fullt vaccinerade, ska barnet testas

Alla som uppvisar symtom av coronavirussmitta eller misstänker smitta ska oberoende av ålder ändå ha möjligheten att testa sig.

Testningskapaciteten minskas kontrollerat för att trygga andra funktioner inom social- och hälsovården.

Det är kommunerna och sjukvårdsdistriktens sak att avgöra hur den nya strategin om testning och spårning tillämpas.

Målet är fortfarande att man ska kunna testa sig för covid-19 inom ett dygn och att testresultatet ska bli klart inom ett dygn.

Ministeriets avdelningschef Taneli Puumalainen säger att en fullvaccinerad person med milda symtom helt enkelt ska stanna hemma. Han säger influensasymtom oftast går över på ett par dagar.

Tas i bruk omgående

Den uppdaterade strategin införs omgående. Men hälsomyndigheterna framhåller ändå att någon drastisk förändring inte kommer att ske över en natt.

–  Vi kommer inte avsluta eller dra ner på testkapaciteten på en gång, utan vi följer med vad som händer med efterfrågan, säger Mikko Pietilä, överläkare och ordförande för den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR.

Pietilä säger att det också i fortsättningen måste finnas en lokal beredskap att öka kapaciteten igen om smittkluster uppstår.

Snabbtester

Enligt Pohjola ska man också i större grad utreda användningen av snabbtester i Finland. Däremot finns det fortfarande inte någon klar linje att ty sig till.

Krista Kiuru säger att det handlar om att överväga vilka verktyg som är mest ändamålsenliga. I Finland har vi till största del använt oss av PCR-tester som är mycket pålitliga, men samtidigt kräver mycket personresurser.

–  Då vi går mot allt högre vaccinationsgrad så kan antigen-tester bli alltmer relevanta.

Mikko Pietilä säger att hemtester kan vara användbara för att motverka smittspridning, men ska endast användas som ett komplement.