Ny rekommendation: Munskydd för personalen i alla grundskolor i huvudstadsregionen

En ny rekommendation slår fast att personalen i grundskolorna i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla ska använda munskydd. Foto: Sofia Westerholm/SPT Bild: Sofia Westerholm/SPT

Enligt rekommendationen ansvarar städerna för upphandlingen av munskydd för sin personal.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp beslutade på måndagen att rekommendera munskydd för all personal i regionens grundskolor.

Huvudstadsregionen är ett av de områden som just nu är inne i en accelerationsfas i coronaepidemin. Enligt samordningsgruppen håller smittläget på att förvärras, vilket kräver nya åtgärder.

Rekommendationen gäller all skolpersonal i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Syftet med rekommendationen är att minska antalet situationer där elever och personal kan utsättas för smittan. Genom att använda munskydd kan man också säkerställa att det finns en tillräcklig mängd lärare på jobb.

Enligt rekommendationen är det städerna som ansvarar för upphandlingen av munskydd för sin personal. Det går också att använda skyddsvisir i stället för munskydd.

Rekommendationen är preliminär. Städerna kommer att stå för anskaffning och finansiering av munskydden, och informerar sin personal om när den första leveransen anländer. Om smittläget förvärras ytterligare gäller rekommendationen också alla elever i högstadierna.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp grundades den 10 september. I gruppen ingår representanter från Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Institutet för hälsa och välfärd och Regionförvaltningsverket.