Ny räddningsstation hägrar i Sibbo

HAR TJÄNAT UT. Den gamla räddningsstationen i Nickby är oändamålsenlig och fel placerad. Bild: Kristoffer Åberg

Det blir tredje gången gillt hoppas räddningsdirektören. Sibbo planerar igen för en ny räddningsstation, en station som kan stå färdig 2022.

En ny räddningsstation i Sibbo, invid Oljevägen, finns med i investeringsplanen som behandlades av kommunfullmäktige vid budgetmötet förra veckan.Samtidigt görs en detaljplan upp för både den nya rädd...