Ny munskyddsrekommendation om läget förvärras – kan gälla skolor

Den nya munskyddsrekommendationen gäller tillfällen där tillräckliga säkerhetsavstånd inte går att säkra. Det inbegriper bland annat köpcentrum, biografer och andra stadiets skolor. Bild: Mostphotos

Institutet för hälsa och välfärd presenterade en ny rekommendation för munskydd på torsdagen.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) befarar att Finland snart träder in i en ny fas där epidemin accelererar och trappas upp. Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid ministeriet framhåller att vi fortfarande kan bromsa smittspridningen så länge alla tar ansvar för sina handlingar.

Voipio-Pulkki kan inte säga att den så kallade andra vågen av coronaviruset har drabbat Finland, men konstaterar att vi definitivt har stigit in i en andra fas.

– I somras kunde vi se dagliga rapporter på två till tre nya coronafall. För ett par veckor sedan var det dagliga antalet cirka trettio och nu ligger antalet (på) omkring 60, säger Voipio-Pulkki.

Hon säger ändå att regeringens hybridstrategi har fungerat.

Social- och hälsovårdsministeriet och THL informerade på torsdagsförmiddagen om det senaste coronavirusläget i Finland och utomlands.

Taneli Puumalainen, enhetschef och överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd THL, säger att man förbereder sig på att vid behov uppdatera anvisningarna ytterligare. Arkivbild. Bild: Christa Lundström

Ny munskyddsrekommendation

Taneli Puumalainen på Institutet för hälsa och välfärd presenterar en ny rekommendation för munskydd som kan träda i kraft om och när Finland går in i upptrappningsfasen.

Rekommendationen är inte nationell, utan beslutet kan tas regionalt av sjukvårdsdistrikten.

– Numera är det endast två områden där coronaviruset praktiskt taget inte sprids. Den nationella incidensen, det vill säga antalet fall per 100 000 invånare, närmar sig 15, säger Puumalainen.

Munskyddsrekommendationen gäller bland annat andra stadiets skolor såsom gymnasier. Men också till exempel biografer, köpcentrum, kyrkor och konsertsalar.

Han säger att torsdagens nya coronafall uppgår till cirka 90. I går på onsdagen rapporterade THL om 93 nya fall.

Den nya munskyddsrekommendationen gäller tillfällen där tillräckliga säkerhetsavstånd inte går att säkra.

– Den gäller bland annat andra stadiets skolor såsom gymnasier. Men också till exempel biografer, köpcentrum, kyrkor och konsertsalar.

THL förbereder sig också på att vid behov uppdatera anvisningarna ytterligare.