Ny modell för Vårberga skola

BARACKLIV ETT TAG TILL. Den nya skolan i Vårberga ska vara inflyttningsklar hösten 2017. Bild: Kristoffer Åberg

Bildningsnämnden har sagt ja till ett nytt koncept för nya skolan i Vårberga. Bland annat byggs en stor gymnastiksal på 920 kvadratmeter.

– Jag är optimist och hoppas att det blir ja också i andra beslutande organ, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Han förklarar att i den gamla modellen var gymnastiksalen på 600 kvadrat. Men nu planeras alltså en betydligt större sal, en lika stor som i Albert Edelfeltin koulu.

Man har också lagt in bibliotekslokaler och ungdomsutrymmen.

– Den bibba som finns i köpcentret flyttar till skolan, samma gäller de ungdomslokaler som nu finns på annan plats.

Det här betyder att det nya konceptet för Vårbergaskolan är betydligt mera omfattande än det gamla.

Vårberga skola byggs för både finskspråkiga och svenskspråkiga elever. Den inrymmer 120 elever på svenska och 300 på finska. I förskolan finns en svensk grupp och två finska. Det totala elevantalet här är 63, maximalt 74 får rum.

Stadsstyrelsen behandlar frågan den 4 april och stadsfullmäktige senare i april.

Enligt planerna ska skolan stå färdig hösten 2017. Man börjar bygga i vår. ÖN.