Ny läkarstation välkommen nyhet

Vi hoppas att den nya läkarcentralen inför en skälig prispolitik vilket också medför kunder bland oss pensionärer och andra Borgåbor.

Östnyland (2.8) kom med en mycket välkommen nyhet genom att berätta att det i Borgå öppnas en ny privat läkarstation. Enligt nyheten sker verksamheten i centrum, i Nimbus-huset. Placeringen är bra för i centrum bor mycket åldringar och de personer som inte har egen bil kommer med buss från landsbygden och har mycket nära till läkarstationen.

Storföretaget Mehiläinens läkarstation har gjort pensionärer och andra kunder förskräckta genom sina topphöga priser. Prisnivån har varit aktuellt diskussionsämne inom pensionärsföreningarna, pensionärerna är en stor grupp som lider av Mehiläinens prispolitik. Man får den uppfattningen att huvudsaken är att inhämta så mycket vinst som möjligt åt storföretaget. Alla företag måste vara lönsamma, men gränsen har nog överskridits efter det som Mehiläinen övertog läkarstationen i Borgå.

Vi hoppas att den nya läkarcentralen inför en skälig prispolitik vilket också medför kunder bland oss pensionärer och andra Borgåbor. Jag tror att det kommer att bli en stor förbättring för oss här i Borgå och Östnyland.

Bengt Dahlqvist Borgå

Mer läsning