Ny lag berör inte Lovisa

INGA HINDER. Social- och hälsovårdsministeriet ser inga problem med Lovisa stads nya äldreboende i Gråberg. Bild: Pinja Högdal

Staten vill begränsa en del nyinvesteringar inom vårdsektorn, men projekt som det äldreboende som Lovisa planerar i Gråberg berörs inte.

Bland politikerna i Lovisa har det under den senaste tiden grott en stor oro över att staten kommer att sättas stopp för förverkligandet av det servicehus för åldringar som har planerats i Gråberg.

Stadsstyrelsen har diskuterat frågan utifrån statsrådets meddelande om att en ly lag ska stiftas för att förhindra kommunernas stora investeringar inom vården inför vårdreformen. Samtidigt vill staten bromsa kommunernas möjligheter att skriva avtal med underleverantörer inom vårdsektorn, på det sättet som till exempel Pyttis har gjort.

Inom Lovisa stadsstyrelse har man tolkat meddelandet från Social- och hälsovårdsministeriet som att alla stora investeringar inom vården kommer att sättas på is och att det planerade servicehemmet i Gråberg därför också skulle vara hotat.

På torsdagen fick Lovisas social- och hälsovårdsdirektör Carola Klawér direktkontakt med ministeriet.

– Jag har talat med specialmedarbetare Hanna-Maija Kause. Hon har hört min redogörelse för det vi planerar i Lovisa och hennes besked är mycket klart. Projekt som det i Gråberg, som förbättrar både verksamheten och effektiviteten, kommer inte att beröras av den nya lagen.

– Jag kommer också att få ett skriftligt intyg från regeringsrådet Päivi Salo, som stadsstyrelsen får ta del av. Det finns inga risker för att den nya lagen ska sätta krokben för Lovisas planer.

Klawér är nöjd över utlåtandet och säger att hon själv aldrig tvivlade på att Gråberg-projektet uppfyller alla statens kriterier.

– Våra nuvarande äldreboenden uppfyller inte dagens krav. Vi har Regionförvaltningsverkets utlåtanden på att något måste göras.

– Vi utökar inte på något sätt på platsantalet, tvärtom. Vi effektiverar och sänker driftskostnaderna genom att bygga nytt. Ett nybygge är nödvändigt, inte minst med tanke på åldersstrukturen i Lovisa.

2020 kommer 29 procent av alla Lovisabor att vara över 65 år gamla Tjugo år senare, 2040, är en tredjedel, 33 procent, av Lovisas befolkning över 65 år.

ARA-pengar

Efter beskedet från Social- och hälsovårdsministeriet kan man i Lovisa dessutom glädas över ett färskt beslut från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

– Vi kommer att få 30 procent av investeringskostnaderna för äldreboendet i Gråberg i direkt bidrag av ARA, säger Klawér. Det är mer än vi hade räknat med.

1,8 miljoner euro betalas ut som bidrag. Dessutom ges en option på räntestödslån på 4,2 miljoner euro.

– Staden har räknat med att finansiera med egna pengar, utan räntestödslån som har en lånetid på 40 år, säger Klawér.

ARA-stödet betalas ut när bygget förverkligas. Just nu ligger alla planer på is, i väntan på ett domstolsbeslut över det besvär som har lämnats mot Gråbergsplanen.

– Vi försöker fortfarande också hitta en annan plats för servicehuset, säger Klawér. Men en ny tomt betyder ny planering och det blir dyrt. Man kan inte placera den gamla byggplanen direkt på en annan tomt.

Förvaltningsdomstolen har meddelat att behandlingstiden av ärenden i medeltal är nio och en halv månad. Halva den tiden har redan gått i Gråbergsfallet.

Mer läsning