Ny kurs kombinerar utbildning i språk och hantverk

FRAM TILL SOMMAREN. Enligt den preliminära tidtabellen fortsätter kursen i Kuggom fram till den första juni men eventuellt kan det bli en fortsättning. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Hittills har redan sexton invandrare från olika delar av landet anmält sig till Borgå folkakademis och Axxells nya kurs som inleds nästa vecka i Kuggom i Lovisa.

Rektorn vid Borgå folkakademi Henrik von Pfaler säger att idén till utbildningen, som har det långa namnet Språkintegrations- och aktiveringskurs via hantverk för invandrare, föddes ur behovet av att ordna en meningsfull tillvaro och utbildning för invandrare och asylsökanden.

– Det är inte bra att bara sitta i klassrummet och lära sig om kasus. Med kursen vill vi erbjuda en vettig sysselsättning där deltagarna i samband med praktiskt hantverk får lära sig vardagstal och fackterminologi relaterad till de olika aktiviteterna. Utbildningen omfattar också företagsamhet: eftersom många invandrare har svårt att få en anställning vill vi erbjuda information om hur man själv kan komma i gång med småskalig företagsverksamhet.

Traditionscentret Kuggom var en naturlig samarbetspartner eftersom man där har lång erfarenhet av hantverkskurser. Diskussionerna med projektledare Nina Welling och verksamhetsplanerare Niklas Grönroos inleddes på hösten och vid julen var de stora pusselbitarna på plats.

Stort intresse

– Sedan anmälningstiden inleddes har tillströmningen varit god. Vi får dagligen nya anmälningar, hittills har vi sexton deltagare, säger von Pfaler.

Man kan anmäla sig till kursen fram till den 15 januari, enligt informationen på Borgå folkakademis nätsida är antalet deltagare begränsat till högst 24 deltagare.

– Men i princip kan man säga att the sky is the limit. Fast om det antalet deltagare skulle vara större blir det nödvändigt att ordna utbildningen i flera grupper. Det kan bli krävande eftersom lärarpoolen inte är obegränsad.

Lärarna i utbildningen har egna specialområden, det gäller förutom språk- och företagarutbildningen även de olika typerna av hantverk: på menyn står bland annat reptillverkning, träarbeten, smyckestillverkning samt utbildning inom metallarbete, textiler och keramik.

von Pfaler säger att deltagarna kommer från olika delar av landet. För dem som bor i Lovisa ordnas skjuts varje morgon och kväll till och från Kuggom medan de som kommer längre ifrån får bo på internatet.

Utbildningen pågår åtminstone i 19 veckor, det vill säga fram till den 1 juni, men det är möjligt att den fortsätter även efter det.

– Om antalet deltagare är tillräckligt stort kanske vi fortsätter över sommaren, men det kräver en del praktiska arrangemang, säger von Pfaler.

Språkintegrations- och aktiveringskursen via hantverk för invandrare är ett samarbete mellan Borgå folkakademi och Axxell.

Ordnas på Traditionscentret Kuggom i Lovisa.

Inleds den 19 januari och pågår i 19 veckor.

För invandrare som fått utbildningen godkänd i sin integrationsplan är kursen gratis. Även asylsökande kan gå kursen avgiftsfritt.

Målet är att deltagarna får både praktisk språkundervisning på båda nationalspråken och utbildning i olika hantverk och företagsamhet.

Mer information: www.akan.fi/handicraftforimmigrants

Mer läsning