Ny jätterenovering inleds i Näse

RENOVERING. Bostadsbolaget Borgå port i Näse renoverar 414 balkonger för omkring 6 miljoner euro. Bild: Kristoffer Åberg

Nu inleds nya renoveringsarbeten i Näse, den här gången på 414 balkonger. Kostnaderna ligger på sex miljoner euro.

Invånarna i Näse fick uthärda oljud och evakuering i samband med omfattande renoveringar och ombyggnader redan 2013. Nu inleds nya arbeten i och med en jättelik balkongrenovering på ett av bostadsbolagen - ett jobb som gäller 414 balkonger på omkring 400 lägenheter.

Johan Nyholm på disponentbyrån OP Disponentcentral säger att det också i Finländska mått handlar om ett verkligt omfattande arbete. Jobben inleds om ungefär en månad, och meningen är att utöver balkongerna renovera också parkeringshusen. Kostnadsberäkningen ligger på sex miljoner euro.

– Man satsar samtidigt på att göra balkongerna djupare. Det här är en riktigt stor renovering, säger Nyholm.

Tekniska behov

Beslutet bygger på en teknisk undersökning som gjordes för en tid sedan som slog fast att strukturerna måste åtgärdas i något skede. Nu har tidsfristen löpt ut, och på onsdagen slog således bostadsstämman fast att inleda arbetena.

Höghusen i området renoverades omfattande redan 2013, då till en summa av omkring 20 miljoner euro bara för husbolaget Borgå port. Då gällde helheten femton hus i tre bostadsbolag, medan den aktuella renoveringen gäller endast de nio husen i Borgå port.

– Det stämmer att man redan gjort stora arbeten. Man har ändå varit medvetna om att balkongerna måste repareras i något skede. Det finns ett tekniskt behov. Ekonomiskt hade det väl varit bäst för alla att inte behöva göra jobbet ännu, men realiteterna är så här. Bolagsstämman förhåll sig förstående till saken.

Hur stora skulder bostadsbolaget har i och med de nya arbetena vill Nyholm inte avslöja. Han är inte medveten om att någon skulle ha tvingats flytta bort på grund av de stora renoveringskostnaderna, men påpekar ändå att en del köpande och säljande brukar äga rum i samband med stora renoveringsarbeten. Samtidigt tillägger han att ogjorda renoveringar inte är bra för lägenheternas värde.

– Det finns alltid saker som måste åtgärdas och upprätthållas. Det kan förstås finnas de som upplever att det blir för mycket.

Extra våning

Balkongrenoveringen inleds om ungefär en månad och beräknas vara färdig hösten 2018. I motsats till den förra rundan tvingas ändå ingen flytta ut under arbetenas gång, men störningar kommer ingen av invånarna att undvika.

Som entreprenör fungerar Suomen Lähiökunnostajat, medan Johan Nyholm sköter det administrativa via Op Disponentcentral. Ett lokalt företag sköter å sin sida övervakningen.

Bolagsstämman tog samtidigt ett steg närmare ett beslut att förverkliga den extra våningen som kan läggas på de lägre husen. I samband med de förra renoveringsarbetena byggdes hisschaktet och trapphuset en våning högre än husets egentliga höjd för att kunna finansiera renoveringarna med nya lägenheter i något skede. För tillfället finns inga planer för det, men möjligheten finns.

– Bolagsstämman godkände sin andel av stadsplanehelheten som möjliggör en tilläggsvåning om bolaget så bestämmer.