Ny FPA-upphandling av taxitjänster i Nyland

FPA börjar omedelbart förbereda en ny upphandling. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Folkpensionsanstalten och Helsingin-Uudenmaan Taksit avslutar sitt avtal efter en övergångsperiod.

De taxiresor som ersätts av FPA har inte nått upp till avtalsenlig nivå i Nyland. Kunderna har fått köa till beställningscentralen, resor har fördröjts och en del resor har inte alls blivit av, skriver FPA i ett pressmeddelande.

Helsingin-Uudenmaan Taksit sköter de taxiresor som ersätts av FPA tills vidare och kunderna ska fortsättningsvis beställa taxi via det regionala beställningsnumret.