Ny förbindelseled skapar en trygg rutt för idrottande Lappträskbor

Idrottsföreningens ordförande Henrik Lund har vant sig vid att mycket förverkligas som talkoarbete i Lappträsk, även grillkåtan invid skidspåret. Bild: PEIK HENRICHSON

På lördag invigs en ny cykel- och vandringsled som förbinder motionsområdet i Korsmalm med Lappträsk kyrkby. Förbindelserutten gynnar framför allt motionerande skolelever som tidigare tvingats röra sig längs farliga vägavsnitt.

Att ta sig med cykel från Lappträsk kyrkby till motionsspåren, skidstugan och frisbeegolfbanan i Korsmalm har tidigare varit besvärligt. Även skolelever har ofta varit tvungna att cykla cirka en kilom...