Ny direktör vill skynda långsamt

SKYNDA LÅNGSAMT. – Det behövs inga snabba beslut om Epoon koulu eller om dagvårdsnätet i Borgås södra och norra delar, anser nya bildningsdirektören i Borgå, Sari Gustafsson. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Det är inte bråttom med att besluta om framtiden för Epoon koulu, anser nya bildningsdirektören i Borgå. Dagvårdsutredningen vill hon också skjuta fram.

Behovet av dagvård i Borgå stads norra och södra delar ska utredas under 2020, står det i budgettexten. Man har hänvisat till just den här noteringen också när man har diskuterat framtiden för Epoon k...