Ny databas erbjuder fem miljoner tidningssidor från både Finland och Sverige

Projektledaren Hannu Salmi presenterade databasen i samband med dess lansering på torsdagen. Bild: Janne Rentola/SLS

En forskargrupp finansierad av Svenska litteratursällskapet i Finland står bakom den nya databasen som nu är öppen för allmänheten.

En ny databas fylld av tidningstexter från både Finland och Sverige har lanserats.

Bakom databasen står en forskargrupp med representanter från Åbo universitet, Helsingfors universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Databasen har skapats som en del av forskningsprojektet Informationsflöden över Östersjön: Svenskspråkig press som kulturförmedlare 1771–1918. Den gör det möjligt för vem som helst att klicka in sig och ta del av det tidningsmaterial som sammanförts från de båda länderna. Sammanlagt ingår omkring två miljoner tidningssidor från Finland och cirka tre miljoner sidor från Sverige.

Enligt projektledaren Hannu Salmi, kulturhistoriker och akademiprofessor vid Åbo universitet, går det både att filtrera materialet och göra olika ordsökningar i databasen.

"Vi har försökt sortera och bearbeta materialet så att det kan användas så mångsidigt som möjligt. Via användargränssnittet ska det gå att göra sökningar på till exempel material som startat i Åbo, vilka annonser eller nyheter som har sitt ursprung i Vasa, eller vilka nyheter från andra städer som återgetts i tidningar i Kalmar och så vidare", säger Salmi i ett pressmeddelande.

Databasen hittas på webbplatsen textreuse.sls.fi. Den har finansierats av Svenska litteratursällskapet i Finland.