Ny coronamottagning öppnar i Borgå – också drive in för provtagning

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad förbereder sig på att coronaviruset sprids och öppnar därför en separat mottagning. Situationen är ännu lugn i Borgå.

Borgå stad öppnar en separat mottagning för patienter med luftvägsinfektioner i dag, den 20 mars, uppger staden i ett pressmeddelande.

– Nästa vecka får också vi en testplats till Näse för dem som misstänker coronavirussmitta. Vi håller också på att starta en lokal sjukhusavdelning för coronapatienter, säger chefläkare Kati Liukko i pressmeddelandet.

Målet med den nya mottagningen är att skydda de andra kunderna och personalen mot smittan, och den är i praktiken till för hela östra Nyland.

Man öppnar också en plats för provtagning dit kunderna kan ta sig med egen bil.

Helsingfors överbelastat

I praktiken handlar det om två olika åtgärder. ÖN når Liukko på fredagsmorgonen. Hon säger att testplatsen är en så kallad drive in-testplats som en del medier också noterat tidigare. Den startas delvis också eftersom samma funktion är överbelastad i Helsingfors – dit också östnylänningar hittills blivit hänvisade.

– Det handlar om två olika saker: Drive in och mottagning. Mottagningen öppnar i dag den 20 mars. Drive in öppnar någon gång i början av nästa vecka, säger Liukko.

Att man placerat bägge funktioner i Näse beror på att där finns såväl beredskap som lämpliga lokaler.

– Till exempel finns där ett garage som fungerar bra för provtagningen.

Lugn situation

I Borgå är coronavirussituationen tills vidare lugn, påpekar Liukko.

– Antalet kunder vid hälsocentralen har minskat, då icke brådskande tider har avbokats. Situationen är för tillfället lugn och vi kan bra erbjuda brådskande vård.

Hon passar på att berömma personalen som har tagit situationen med både lugn och stor yrkeskunskap.

– Det är fantastiskt hur proffsigt de hanterar den här situationen. Stämningen är god och alla litar på varandra.

Telefonnumren för information om coronaviruset har däremot varit mycket använda – också med sådant som inte nödvändigtvis lämpar sig för just de numren.

– Det ringer oavbrutet. Mycket handlar om lindriga symtom och ångest. Och vi försöker hjälpa, bland annat med krisjour och en orostelefon som vi ska grunda. Det är förståeligt att folk vill ha information.

Liukko påminner om det som tidigare sagts: man kan stanna hemma och vårda sig själv om symtomen är lindriga.

– Om man sedan verkar behöva få vård så ringer man. Man får vård om man behöver.

Så här fungerar det

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) röntgen i Näse förändras till infektionsröntgen. Alla andra röntgenbilder tas i Borgå sjukhus.

Alla patienter som har luftvägsinfektion ska ringa till de telefonnummer som har finns för rådgivning om coronaviruset. Vid behov styrs man till infektionsmottagningen.

Regeln är att inte ta sig till mottagningen utan att ringa först.

Om man misstänker coronavirussmitta finns en symptombedömning i den nationella Omaolo-tjänsten: https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649.

Mottagningen för luftvägsinfektioner fungerar med tidsbeställning, kl. 8.30–15.30. Ring numren 040-547 7764, 040- 481 0344 eller 0400-608  556.

Är avsedd för alla patienter med luftvägsinfektion i Borgå vars symtom är så allvarliga att de inte klarar sig hemma.

Finns i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsovårdscentral. Ingång via C-trappans automatdörrar, hiss ner till bottenvåningen.

Håller öppet vardagar klockan 9.30–15.30.

Andra förändringar

Situationen innebär också förändringar i tandvård och veterinärtjänster.

Munhälsovården avbokar barns och ungas tider fram till 13.4. Stnassaden meddelar kunderna om inhiberade tider. Också veterinärtjänster inskränks. Alla avbokningar meddelas till djurägarna separat.

Aktuell information om ändringarna i Borgå stads verksamhet finns på stadens webbplats: https://www.borga.fi/borga-stad-drar-in-pa-tjansterna-pa-grund-av-coronaviruset.