Ny chans för Lovisa?

Bild: Kristoffer Åberg

Tärningen är kastad, och nu är det bara att tuta på och köra.

"Eda" är bekant för varje korsordslösare, även om det knappast hör till vardagsvokabulären. Bakström, eller bakvatten, säger ordboken. Strömvirveln bakåt som uppstår vid strandkanten, speciellt i mind...