Ny bro över ån på förslag

PLANERINGSTÄVLING? En brodiskussion startades för en tid sedan, nu finns ett förslag till en ny bro över ån. Bild: Fotomontage: Milja Mäkinen

För någon månad sedan rapporterade ÖN om att en brodiskussion igen startats i Borgå. Nu föreslås att en bro ska byggas exempelvis vid Skepparegatan.

Det finns på vissa håll en oro för att trafiken vid ån grötar till sig ordentligt i framtiden bland annat för att nya bostadsområden byggs ut och för att en stormarknad byggs vid Konstfabriken.

Det är ändå inte på grund av affärsplanerna Outi Lankia (C) reagerar utan hon påpekar att höghusbostäder för tusentals människor kommer att byggas väster om ån.

I Haiko har det byggts en hel del nya radhus och lofthus och inom den närmaste framtiden ger staden ut mera tomter på detta område.

Också på åns östra sida byggs bostadsområden ut, bland annat Majberget och Vårdalen. Det här betyder att trafikmängderna ökar kraftigt fram till 2022.

Lankia anser att en ny bro är nödvändig för redan i dag grötar trafiken tidvis till sig på Alexandersgatans bro. Den nya bron kunde byggas exempelvis vid Skepparegatan.

Hon framhåller att placeringen bör utredas grundligt och man ska beakta också båttrafiken. Hon tycker att staden kunde ordna en planeringstävling och ta med exempelvis lokala konstnärer och kulturaktörer.

Byggnadsingenjör Milja Mäkinen har på Lankias begäran gjort en grov fantombild på hur den nya bron kunde se ut.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen påpekade i ÖN i vintras att Borgå låtit göra en trafikundersökning som utgår i från en situation där hela västra åstranden är bebyggd. Enligt utredningen uppstår små trafikstockningar i rusningstid och i samband med helger, men han anser inte att det behövs en ny trafikled över ån.

Planläggaren Pekka Mikkola igen säger att det är en ganska lätt match att utreda behovet av en ny bro om en undersökning anses nödvändig.

Mer läsning