Ny bro aktuell vid Prästgårdsåkern – men ska den vikas för fotgängare eller också för bilar?

BRO FÖR VEM? En ny bro vid Prästgårdsåkern diskuteras, men ännu vet man inte om den behövs för enbart fotgängare och cyklister eller även för bilar. Bild:

Behöver Borgå en ny gång- och cykelbro vid Prästgårdsåkern eller en bro för både biltrafik och lättrafik? Den saken klarnar efter att detaljplaneringen är gjord. Att förse motorvägsbron med en lättrafikled är omöjligt.

Kommuntekniken och stadsplaneringen började i januari undersöka en gång- och cykelbro vid elledningarna på Prästgårdsbacken. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger att man ändå vid ett m...