Ny arbetsgrupp för Gamla stan

Bild: Arkiv/Stefan Holmström

Östra Nylands Byggnadsvårdsstiftelse Salvus nya styrelse har inrättat en arbetsgrupp för Gamla stan i Borgå.

Efter att Salvus och stiftelsen för Gamla stan i Borgå fusionerades är det Salvus som ensam har hand om skyddet av byggnader och bevarandet av byggnadsarvet i Östra nyland och Borgå. I samband med fusionen kom man överens om att det i samband med Salvus ska grundas en arbetsgrupp som bland annat följer med hur den unika stadsbilden utvecklas samt för fram förslag till styrelsen om hur byggnadsarvet och kulturmiljon kan bevaras och utvecklas.

Ledarkonsult Niklas Eklöf har utnämnts till arbetsgruppens ordförande och advokat Olavi Kailari till gruppmedlem. Bägge två arbetade länge i styrelsen för den nedlagda stiftelsen för Gamla stan i Borgå. Den tredje medlemmen i arbetsgruppen är arkitekt Jukka Kullberg, som även fungerar som chefredaktör för invånarföreningstidningen i Gamla stan.

Mer läsning