Nu utreds om Borgå behöver fler vårdplatser

EFFEKTIVERAD VÅRD. Om man behöver hjälp av mer än en vårdare i taget är den rätta vårdplatsen ett effektiverat serviceboende. Bild: Kristoffer Åberg

Hur stort är behovet av serviceboende i Borgå egentligen? En utredning ska färdigställas ännu i vår.

Det nuvarande platsbehovet har man senast räknat ut enligt riktlinjer från 2014. En allt större del av befolkningen blir bara äldre och äldre och nu ska man i Borgå göra en ny utredning som blir klar den här våren.

I väntan på den nya utredningen får social- och hälsovårdsnämnden vid sitt möte på tisdag ta del av en redogörelse för läget i staden i dag.

I Äppelbacken finns 104 platser för personer med behov av vanligt serviceboende, det vill säga personer som inte kan bo kvar hemma, som behöver flera besök per dag för att klara av sina personliga rutiner men som inte behöver tillsyn dygnet runt. På nätterna kan den som får vanligt serviceboende klara sig med en trygghetstelefon och vid behov regelbundna besök.

Sex tvårummare och två enrummare i Äppelbacken är lediga just nu.

Också privata platser

För dem som är i behov av mer stöd erbjuds effektiverat serviceboende och åldringshem. Staden har 254 egna platser och just nu bara en ledig plats.

Dessutom köper staden in effektiverat serviceboende från Lagmannen och Hongas, tillsammans 87 platser, medan 15 platser är lediga.

En enda Borgåbo får effektiverat serviceboende med servicesedel.

Nu är frågan om det här platsantalet är optimalt. När utredningen är klar får social- och hälsovårdsnämnden ta ställning.

Enligt stadens program fanns det 2014 ungefär 3 600 Borgåbor som hade fyllt 65 år. 2020 kommer antalet att vara uppe i 4 685 och 2030 i 7 378, alltså mer än en fördubbling jämfört med situationen femton år tidigare.

Om antalet vårdplatser inte ökas blir det dubbelt så svårt att komma in på serviceboende inom en ganska snar framtid.

Mer läsning