Nu undersöks Borgåbornas folktraditioner

RÖRLIGHET. Just nu reder man ut hur Borgåborna lever och rör på sig i trakten. Bild: Kristoffer Åberg

Hur är det att bo i Borgå och hur mobila är Borgåborna? Det kartläggs nu för att kunna utnyttjas i framtida forskning.

Den senaste tiden har en rad Borgåbor deltagit i intervjuer om hur det är att bo i Borgå, hur staden utvecklas och hur rörliga de är. I bakgrunden ligger ett projekt där Svenska litteratursällskapet (SLS) och Åbo Akademi (ÅA) kartlägger fyra teman kring staden.

I korthet handlar det om moderna folktraditioner – dagens versioner av tomtar och troll, saker som folk gör i sin vardag.

Nära storstaden

Lena Marander-Eklund, biträdande professor på ÅA, säger att det i princip handlar om människor i rörelse, även om man delat upp i fyra teman: migration, pendling, stadsplanering och bra och dåliga saker i staden. Att man valde just Borgå är ingen slump: staden föll sig naturlig med tanke på läget invid Helsingfors.

– Det är en liten stad där många pendlar till jobbet. Dessutom är fältarbete lättare i en liten stad. Där finns småstadens fördelar, ett faktum som också kom fram i intervjuerna, säger Marander-Eklund.

Intervjuerna, som utfördes av såväl studerande som Marander-Eklund och personal från SLS, föregicks av ett upprop från SLS där man bad om frivilliga som kunde berätta om livet i staden. De sista intervjuerna ägde rum på torsdagen. Marander-Eklund uppger att man fick glädjande många som ville ställa upp.

– Åldersfördelningen var ganska jämn, men det i regel är det kvinnor som brukar svara på dessa upprop.

Någon egentlig forskning handlar det inte om – snarare samlar man information som forskare kan utnyttja i framtiden. Marander-Eklund tror också att Borgå stad kan ha nytta av materialet eftersom man också frågat om stadsplanering.

– Det handlar om allt från hur man rör sig till vad man tycker fungerar i staden. Till exempel talas det om biltrafiken i Gamla stan, hur cykelvägarna är planerade och hur staden utvecklas.

Småstadens fördelar

Meningen är att samla materialet och arkivera det i SLS:s arkiv. Utöver det skrivs en rapport som publiceras i något skede. Det innebär att man ännu inte har någon egentlig överblick över vad folk egentligen tycker.

Däremot märkte Marander-Eklund att många anser att Borgå är en trevlig småstad med alla fördelar som hör till, som möjligheten att bo i ett hus med en fin trädgård, kort väg till Helsingfors och att staden är relativt svenskspråkig.

– Nu kanske Borgå inte är så liten stad längre, men många uppfattar den ännu så. Ur ett finlandssvenskt perspektiv är det sedan viktigt att bo i en miljö där man kan använda sitt modersmål.

Mer läsning