Nu startar yrkesutbildningens förändring

Bild: Ksf Arkiv

Planerna på att ordna yrkesutbildningen i två aktiebolag ett steg närmare förverkligande.

Sibbo kommun föreslås fungera som ansvarskommun för förändringsarbetet och Sibbos bildningsdirektör Kurt Torsell som projektets förändringsledare på halvtid.

Det föreslår styrgruppen som har tillsatts för att ordna yrkesutbildningen på andra stadiet i Östra Nyland. Styrgruppen sammanträdde för första gången i måndags.

– Styrgruppen sammanträdde i god och konstruktiv anda. Det här är en god utgångspunkt för vårt gemensamma arbete, sade styrgruppens ordförande Thomas Grönholm.

För närvarande är utbildningsanordnarna fyra till antalet. Genom att ordna yrkesutbildningen i två aktiebolag ska en mångsidig yrkesutbildning på andra stadiet som stöder det lokala näringslivet tryggas, och på både svenska och finska.

Alla nio ägarkommuner och fyra utbildningsanordnare (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Oy Porvoo International College Ab, Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) är representerade i styrgruppen. Styrgruppen kommer att kompletteras även med representanter för utbildningsanordnarnas personal.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat projektet finansiering till ett belopp av cirka 657 000 euro för år 2017.