Nu startar planeringen av järnvägen österut

ÖSTBANA. Diskussioner om förutsättningarna för att bilda ett projektbolag för planering av den östliga järnvägsförbindelsen har inletts. Bild: SPT

Ett inledande möte med kommunerna hölls på onsdagen om bildandet av ett projektbolag för att planera järnvägsförbindelsen i de östra delarna av landet.

Diskussioner om förutsättningarna för att bilda ett projektbolag för planering av den östliga järnvägsförbindelsen har inletts. Ett inledande möte med kommunerna hölls på onsdagen.

– En fungerande spårtrafik i hela Finland är nödvändig när vi ska övergå till en hållbar rörlighet. Nu kartlägger vi kommunernas intresse av att förbinda sig till ett projektbolag för planering. Planeringen är en lång process och under den utreds om det finns förutsättningar för att genomföra spårprojektet, säger kommunikationsminister Timo Harakka under en frågestund som arrangerades efter mötet.

En förutsättning är att det ska finnas andra ägare än staten i projektbolaget. När projektbolaget bildas ska staten äga minst 51 procent.

Projektbolagets ansvarsområde och uppgifter omfattar planeringen och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

Staten samlar in kommentarer från kommunerna fram till den 31 augusti 2020 för att se vilket av de två alternativa dragningarna som får mest stöd. I Lovisa har man redan länge betonat att man vill se den östra strandbanan till Kotka förverkligas.

– Det är den enda dragningen som skulle medföra något nytt till spårnätet i Finland. Det skulle medföra den största nyttan ifall man ser på helheten som inkluderar passagerare, arbetsplatspendlare, gods, export, turism och tid. Lovisa stad går med i ett projektbolag ifall ett sådant grundas för denna dragning, säger Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula önskar att staten fattar ett beslut så fort som möjligt, men säger inte rakt ut vilken dragning Borgå ska ta ställning för.

– Vi har inte behandlat ärendet officiellt men jag tror att Borgå är redo och villig att satsa tillräckligt mycket pengar för sin del. Det är viktigt att statsmakten snart tar ställning till vilken av de stora linjerna blir aktuell. Det är självklart att hälften av Finland behöver bättre förbindelser, och det kräver likadana resurser som har lovats både norrut och västerut, säger Ujula.

Enligt Ujula finns det politiskt stöd för båda alternativen i Borgå. Själv lutar han mera mot Borgå-Kouvola dragningen.

– Helhetsbilden, ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv, stöder Kouvola-alternativet. Viktigast är ändå att valet görs och att planeringen kan påbörjas, säger Ujula.

Kostnaderna

Enligt en preliminär uppskattning uppgår planeringskostnaderna för järnvägsförbindelsen Borgå-Kouvola till cirka 70 miljoner euro och för järnvägsförbindelsen Borgå-Kotka-Luumäki till cirka 110 miljoner euro.

I mitten av februari kom staten, kommunerna och Finavia överens om att bilda projektbolag för planeringen för den så kallade Finlandsbanan, som ska gå från Helsingfors till Tammerfors och vidare norrut, och för det planerade snabbtåget mellan Helsingfors och Åbo.

Uppdaterad med ytterligare citat från Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Mer läsning