Nu söks Mattssons efterföljare

Stadsstyrelsen i Borgå får på måndag ta ställning till arrangemangen för att senare i höst kunna utse en efterföljare till bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Behörighetsvillkoren för bildningsdirektören i Borgå är för närvarande lämplig högre högskoleexamen, god färdighet för ledarskap, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och språkkunskaper enligt språkstadgan för Borgå stad tjänste- och befattningsinnehavare. Dessutom värdesätts förtrogenhet med branschen.

I enlighet med förvaltningsstadgan kan till tjänsten väljas en person, med personens medgivande, som inte har sökt tjänsten och som konstaterats vara behörig.

Ett direktörsavtal ska tecknas med bildningsdirektören.

Ändringar är möjliga

Omorganiseringen av kultur- och fritidstjänsterna och personalutredningen fortsätter år 2019. I samband med rekryteringen finns det därför skäl att konstatera att ansvarsområden och uppgiftsbeskrivningen för tjänsten som bildningsdirektör efter omorganiseringen kan avvika från de nuvarande.

Enligt förslaget till stadsstyrelsen på måndag förklaras bildningsdirektörstjänsten ledig att sökas senast den 30.8. klockan 14.00.

Mer läsning