Nu ska styrelsen godkänna köpebrevet för Strömfors bruk

Affären är värd 152 000 euro. Bild: Arkiv

Majoriteten av byggnaderna Lovisas historiska bruk övergår snart i privat ägo.

Lovisa stadsstyrelse får granska köpebrevet för Strömfors bruk på måndag (29.11).

Styrelsen accepterade affären redan i september, med tillägget att man får granska och godkänna köpebrevet innan det skrivs under.

Köpebrevet kan läsas här.

Affären gäller åtta byggnader med tillhörande mark i historiska Strömfors bruk. Staden fick ett anbud inom utsatt tid, på 151 900 euro.

Anbudet kom från Strömforsin Yrityspuisto Oy, där Aleksi Uusitalo är vd. Uusitalo har varit verksam i området en längre tid, och har i tidigare intervjuer uppgett att han vill satsa på såväl turism som ny industriverksamhet i Strömfors. Familjeföretaget äger en del annan infrastruktur och byggnation i regionen.