Nu ska Pääskytien koulu saneras

PÄÄSKYTIEN KOULU. Bild: Kristoffer Åberg

Skolan på 10 000 kvadratmeter har ett stort reparationsbehov. Utrymmena ska inte genast sättas i användningsförbud men reparationsplaneringen och åtgärderna måste inledas så snabbt som möjligt, säger hälsoinspektören.

En fukt- och inomhusluftteknisk undersökning i Pääskytien koulu i Borgå har blivit färdig. Rapporten visar det finns stora reparationsbehov. Fuktskador under golvbeläggningen finns bland annat i matsal, bibliotek, lärarrum och flera klassrum. Dessutom finns det i hela byggnaden luftläckor som behöver åtgärdas och fasaden måste repareras.

– Byggnaden har flera lokala skador eller riskkonstruktioner som kan påverka inomhusluftens kvalitet, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Skolan har byggts i etapper åren 1977, 1983, 1987 och 2007. Sedan år 2000 har Borgå stad hittills investerat drygt 15 miljoner euro i Pääskytien koulu.

Tungmetaller

Betongfasaderna har korrosionsskador och de rappade väggarna har skador, dessutom finns det lokala fukttekniska brister i fasaderna. De läckande takfönstren i den nyaste delen behöver repareras.

Vid granskningen tog man 32 prov av ytterväggarnas värmeisoleringar. Mikrobanalysresultaten visar att sex av dem tyder starkt på mikrobskador i materialen. Nio prov tyder svagt på mikrobskador och 17 prov har inga tecken på mikrobskador.

En del av de material som har använts i fasaderna och för de inre ytorna innehåller tungmetaller och en del material innehåller asbest.

En av de största skolorna

– Enligt undersökningen har byggnaden skador som kräver reparation. Det är inte nödvändigt att omedelbart sluta använda lokalerna men reparationsplaneringen och åtgärderna måste inledas så snabbt som möjligt, säger hälsoinspektör Paula Hänninen.

– Pääskytien koulu är en av de största skolorna i Borgå, så reparationsplaneringen är också ett stort arbete. Utgångspunkten är att alla upptäckta brister i byggnaden åtgärdas och reparationsplaneringen har börjat, konstaterar Boström.

Personalen har informerats om resultatet av granskningen. Elevernas familjer underrättas närmare om läget först vid föräldramötet på hösten. En multiprofessionell arbetsgrupp för inomhusluften sammanträder snart för att diskutera renoveringsbehoven i Pääskytien koulu.

Några kostnadskalkyler finns inte i det här skedet.

Klicka här för ÖN:s artikel om Borgå stads skolinvesteringar under 2000-talet.

Mer läsning