Nu ska också elever i fyran och femman använda munskydd

Borgå stads ledningsgrupp fattade beslut om att rekommendera att också fjärde- och femteklassare använder munskydd i skolorna från och med nästa vecka. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Munskyddsrekommendationen i skolorna kryper ner i åldern. Från och med måndag ska också elever i årskurserna 4 och 5 bära munskydd i skolan. Smittläget i Borgå har inte blivit bättre under de senaste veckorna.

Rekommendationen att använda munskydd i grundskolan utvidgas så att den från nästa vecka gäller också eleverna i årskurs 4 och 5. I skolor där det finns sammansatta klasser eller gemensam undervisning för trean och fyran gäller rekommendationen också eleverna i årskurs 3. Det beslöt stadens ledningsgrupp på torsdagen.

– Smittläget har inte blivit bättre, och därför går vi nu in för det här. Vi provar och så ser vi hur det går, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Stadens ledningsgrupp samlas två gånger i veckan för att utvärdera läget.

– Vi följer hela tiden med hur smittläget utvecklas och är färdiga att ta nya beslut om det behövs. Det är vår styrka att vi kan reagera snabbt och vara flexibla, säger Silvennoinen.

Staden står för munskydden eleverna använder men man får också använda egna munskydd. I lågstadieskolorna används både engångsmunskydd och munskydd av tyg. Vårdnadshavarna får mera information från skolorna via Wilma.

– Vi har munskydd för barn i en mindre storlek, som jag hoppas sitter bättre, säger Silvennoinen.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen konstaterar att smittläget i Borgå inte blivit bättre under de senaste veckorna. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Ingen exponering

Under den senaste veckan har flera smittor uppdagats i skolor i Borgå och Ann-Sofie Silvennoinen hoppas att den utvecklingen nu kan brytas.

– Om alla använder munskydd i en klass så skyddar det hela klassen, och då blir man inte heller exponerad för viruset och behöver inte hamna i karantän. Barnen vill nog hellre få fortsätta att träffa sina kompisar, säger Silvennoinen.

I skolorna hålls undervisningsgrupperna skilda från varandra. I samband med skollunchen och under andra specialsituationer försöker man så bra som möjligt beakta säkerhetsavstånd så ingen exponeras för viruset.

Bildningsdirektör Sari Gustafsson säger i stadens meddelande att man med hjälp av den nya munskyddsrekommendationen kan trygga närundervisning. Dessutom minskar oron för att man kan få smittan, när exponeringar inte längre sker.

Vi följer hela tiden med hur smittläget utvecklas och är färdiga att ta nya beslut om det behövs. Det är vår styrka att vi kan reagera snabbt och vara flexibla.

– Erfarenheterna av munskydd hos elever i åk 6 är positiva. Eleverna har förstått fint att de skyddar sig själva och andra när de använder munskydd, och användningen av munskydd under skoltiden har fungerat bra, säger hon i meddelandet.

Mot en lättare sommar

Ann-Sofie Silvennoinen vill förmedla hopp om en ljusning till sommaren.

– Vaccinationerna framskrider bra och vi hoppas att sommaren kan bli lättare. Nu behöver vi ännu orka lite till, säger hon.

Munskyddsrekommendationen gäller också i den grundläggande konstundervisningen för alla som är födda 2010 eller tidigare. I grundläggande konstundervisningen använder man egna munskydd som sätts på redan innan man går in i byggnaden. Staden rekommenderar att också privata konstskolor följer samma praxis.

Incidensen, antalet smittade per 100 000 personer under de två senaste veckorna, i Borgå är 124,7, samma som den var en vecka tidigare. Incidensen och fungerar som indikator för hur smittläget utvecklas. Varje måndag uppdateras incidensen i Borgå.